-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATHáliida eambbo sámegielagiid, addá doarjagiid kurssaide

Háliida eambbo sámegielagiid, addá doarjagiid kurssaide

-

-

Sámediggi lea juolludan 175 000 kruvnnu ABC-Company E-skuvla AS:i lágidit davvisámegiela álgokurssa rávisolbmuide neahta bokte ja Láhppi Sámiid Searvái ges 40 000 kruvnnu vai besset lágidit sámegielkurssaid.

– Sámedikki mielas lea dehálaš ahte rávisolbmot besset oahppagoahtit davvisámegiela easkkaálgikurssas, lohká Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen preassadieđáhusas.

Sámegielkursa lea oaivvilduvvon sidjiide geat eai leat oahppan sámegiela ruovttus ja sidjiide geat háliidit oahpásmuvvat sámegielain ja kultuvrrain.

– Norggas leat olu olbmot geat háliidivčče ja dárbbašivčče oahpahusa sámegielas. Olusiin lea passiiva giella ja dárbbašit dorvvolaš rámma vai nagodivčče sámástišgoahtit, lohká Mikkelsen.

Ulbmil sámegielkurssain lea addit buohkaide vejolašvuođa oahppat, doalahit, geavahit ja ovdánahttit iežaset sámegielmáhtu.

Doarjjaruhta e-skuvlii

Abc-Company E-skuvla AS oahppu bistá 160 tiimmu ja 160 tiimma eambbo go oahppit galget iešheanalaččat bargat. Maŋŋá kurssa sáhttet oahppit váldit privatistan SAAL-1 eksámena Sámi Allaskuvllas.  Sámediggi lea dasa juolludan 175.000 kruvnna doarjjan.

Láhppi gielddas lea sámegiella hearkkes dilis dáruiduhttima geažil ja lea dárbu ealáskahttit sámegiel beroštumi ovdal go oalát jávká. Láhppi Sámiid Searvái lea juolluduvvon 40.000 kruvnna doarjjan vai besset lágidit sámegielkurssaid. Searvi áigu lágidit geavatlaš sámegielkurssaid doaimmaid bokte, nu go málesteami,duoji ja olgoáibmodoaimmaid bokte. 

-Almmuhus-