-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATHáliida addit olgo­riikalaččaide rievtti oažžut nationála ID-koartta

Háliida addit olgo­riikalaččaide rievtti oažžut nationála ID-koartta

-

-

Ráđđehus evttoha addit olgoriikalaš stáhtaboargáriidda, geain lea lohpi leahkit Norggas guhkit go golbma mánu, rievtti oažžut norgalaš ID-koartta. Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta lea evttohan ođđa njuolggadusaid pássa- ja ID-njuolggadusaid ja sádden daid gulaskuddamii.

– Olu olgoriikka stáhtaboargáriin geat orrot Norggas, lea dárbu ID-duođaštussii mii duođašta sin gaskaboddosaš norgalaš riegádan- ja d-nummar Álbmotregistaris. Nationála ID-koarttain livčče álkit ja sihkkarabbot duođaštit iežaset identitehta beaivválaččat. Jus viiddidat ID-koartta ortnega olgoriikalaš stádaboargáriidda, de leat mii seammás lasiheamen ovttalágan ID-duođaštusa geavaheami buot servodatsurggiin, lohká Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeantta stáhtačálli Erik Idsøe preassadieđáhusa. 

Dábálaš eavttut oažžut nationála ID-koartta almmá mátkkoštanvuoigatvuođa, gustošedje maid olgoriikalaš stáhtaboargáriidda, muhto dárbbašlaš heivehemiin earret eará identitehta duođaštusa ja dárkkisteami gáibádusaid ektui. 

-Almmuhus-