-Almmuhus-
OĐĐASATHálidit eambbo sámi studeanttaid profešuvdnaoahpuide 

Hálidit eambbo sámi studeanttaid profešuvdnaoahpuide 

-

-

Oidnet dárbbu oažžut eanet sámi studeanttaid profešuvdnaoahpuide. 

NSR oaidná stuora dárbun skuvlet fágaolbmuid sámi guovlluin, ja lasihit gelbbolašvuođa sámi dili ja kultuvrra birra oahpahusas. Juovlamánu meannuda Sámediggi profešuvdnaoahpu sámi sisdoalu ja sámi rekruterema implementerema sámi sisdoalu ja sámi rekruterema profešuvdnaohppui.

– Váilevaš máhttu min kultuvrra, vuoigatvuođaid ja sámi dili birra sáhttá ovdamearkka dihte dagahit ahte sámi pasieanttat eai oaččo rievttes ipmárdusa ja divššu dearvvašvuođasektora oktavuođas. Nannet sámi sisdoalu ja gelbbolašvuođa profešuvdnaoahpahusain lea dasto vuođđun vai sápmelaččat besset áimmahuššat iežaset rivttiid almmolaš bálvalusaid deaivvadeamis, lohká Piera Heaika Muotka (NSR) preassadieđáhusas.

Eanet dearvvašvuođabargiid

Muotka evttoha lasihit earresaji ortnega studeanttaide geain lea sámi duogáš ja sámi giellagelbbolašvuohta, vai nagodit rekrutteret sápmelaččaid válljet profešuvdnaoahpuid.

– Mii leat ožžon cealkámuša earret eará Lulli-Sámi dearvvašvuođafierpmádagas dárbbu ásahit dakkár ortnega NTNU:s rekrutteret eanet dearvvašvuođabargiid geain lea Lulli-Sámi kulturgelbbolašvuohta, lohká Piera Heaika.

Gokčat funkšuvnnaid

Dálá dilis lea dušše okta universitehta Norggas mas lea dakkár ortnet, Romssa universitehta, Norgga árktalaš Universitehta.

– Dál mii dovdat dakkár ortnegiid Romssa universitehtas, ja áiggun ávžžuhit universitehtainstitušuvnnaid  nu go NORD universitehta, NTNU ja Oslo universitehta, ásahit dakkár ortnegiid. Dákko bokte sihkkarastit mii ahte nuorra sámit váldet oahpu mat gokčet dehálaš funkšuvnnaid sámi servodagas, loahpaha Muotka preassadieđáhusas.

-Almmuhus-