-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATHáhkame sámegiel oahpponeavvuid váttis áššiid birra

Háhkame sámegiel oahpponeavvuid váttis áššiid birra

-

-

Sámediggi vuoruha logi miljovnna ruvnno digitála oahpponeavvuide mat galget eastadit givssideami, gárrenmirkodili, veahka­válddi ja illasteami.

Ohppiidiskkadeami Elevundersøkelsen logut čájehit ahte sámi oahppit vásihit givssideami iežaset skuvlaárgabeaivvis.

Sámi dearvvašvuođadutkama guovddáža dutki Astrid M.A. Eriksen dutkan čájeha ges ahte sámi nissonolbmot Norggas leat gillán eanet veahkaválddi ja illasteami go nissonolbmot muđui riikkas.

Dat leat fáttát maid birra gávdnojit unnán oahpponeavvut sámegillii.

 

Oahppu lea deaŧalaš

– Dat lea duođalaš ja dohkke­meahttun dilli. Mii fertet háhkat oahpponeavvuid maid skuvllat sáhttet atnit eastadan dihte vuortnu­heami, gárrenmirko­geavaheami, veahkaválddi ja seksuálalaš rihkkumiid, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen Sámedikki preassadieđáhusas.

Son lohká ahte sámi mánát ja nuorat dárbbahit oažžut oahpu ja smiehttat daid fáttáid ja hásta­lusaid birra iežaset gillii.

– Mii fertet arvat čalmmustahttit, hupmat ja digaštallat áššiid. Munnje lea hui dehálaš ahte sámi oahpaheaddjit ožžot buriid oahpponeavvuid oahpahussii, dadjá Mikkelsen.

 

Almmuhan gilvvu

Sámediggeráđđi lea dál almmuhan gilvvu mas ulbmil lea ráhkadit rámmašiehtadusa oahpponeavvoráhkadeddjiiguin, geat sáhttet ráhkadit digitála fágaidrastti­deaddji oahpponeavvuid.

Dat galget leat davvi-, julev- ja lulli­sámegillii vuođđo- ja joatkka­oahpahusa dásis.

Fáttát leat rumaš, seksualitehta, rájiidbidjan, gárrenmirkogeavaheapmi, veahkaváldi, illasteapmi, vuortnuheapmi, loavki­deapmi ja vealaheapmi.

Gilvu lea almmuhuvvon neahtta­báikkis doffin.no. Áigemearri buktit fálaldaga lea geasse­mánu 7. beaivvi 2019. Sámediggi sávvá oažžut olu buriid fálal­dagaid.

– Diehtu, máhttu ja ipmárdus addá midjiide doaivaga nagodit rievdadit min servodatdili ja ovdáneami buoret guvlui, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

-Almmuhus-