-Almmuhus-
OĐĐASATGuovssonásttis ođđa jođiheaddjit

Guovssonásttis ođđa jođiheaddjit

-

-

Guovssonásti bellodat válljii mannan vahkkus ođđa bellodatjođiheddjiid, Lars Miguel Utsi lea nubbi sudnos.

Guovssonásti válljii mannan vahkkus liige jahkečoahkkimis ođđa jođiheddjiid. Marita Stinnerbom ja Lars Miguel Utsi válljejuvvuiga bellodatjođiheaddjin.

Soai juogadeaba ámmáha ja ovddasteaba goappašagat bellodaga, dát boahtá ovdan preassadieđáhusas man bellodat lea almmuhan.

– Munnos Lars Migueliin leat olu iešguđetlágan ámmáhat. Boazodoallu diehttelasat, eará barggut, eaktodáhtolaš doaimmat ja nu ain. Danne bures heive ahte juogadetne dán ámmáha. Dat addá munnuide vejolašvuođa várret dan áiggi mii dárbbašuvvo politihkkii, lohká Stinnerbom preassadieđáhusas.

Maiddái Utsi lea ovttaoaivilis dása:

– Lea dušše buorre juogadit ámmáha. Munno attáldagat heivejit oktii ja nannejit munno rolla bellodatjođiheaddjin. Munnos lea de maid vejolaš bargat máŋggain áššiin oktanas go ná čoavdit dán, lohká son.

 

Doaimmai 10 jagi

Ovddeš jođiheaddji Per Mikael Utsi, heittii maŋŋil go lei doaibman 10 jagi jođiheaddjin. Son dattege bissu ain bellodat stivrras ja joatká maid buot iežas ámmáhiin Sámedikkis.

– Mii giitit Per Mikael Utsi dan barggus maid lea dahkan bellodaga ja Sámi ovddas. Mii oaidnit dan buorrin go ain bissu bellodagas ja Sámedikkis.

 

Guorahallet iežaset barggu

Guovssonásti joatká bargat iežaset válgaprográmma mielde. Bellodat lea dál guorahallamin maid dássážii leat dahkan ja makkár áššiid vel galget atnit guovddážis dán áigodagas.

– Moai giite luohttámuša ovddas ja illudat bargat viidáseappot iežamet politihkain, boazodoalu ja servodaga ovddas, lohkaba ođđa jođiheaddji guovttos.

 

 

 

-Almmuhus-