-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Guorbmebiila ja biila lihkohisvuođas

Guorbmebiila ja biila lihkohisvuođas

-

-

Lihkohisvuođas dagahii materiála vahágiid, muhto ii oktage roasmmehuvvan lihkohisvuođas.

Gaskavahku ovdalgaskabeaivvi birrasiid diibmu 10:30 dieđihuvvui ahte lea geavvan lihkohisvuohta Leaibenjárgga bokte Deanu gielddas.

Lei okta persovdnabiila ja okta guorbmebiila mat beaškkihedje oktii. Olbmot geat ledje mielde lihkohisvuođas eai roasmmehuvvan, muhto goappaš biillat leat billašuvvan.

– Guorbmebiila galgá leama maŋábealde ovtta biilla ja šattai geahččalit goazastit, muhto lei gálja báikkis ja šattai bidjat gurut beallái geainnu vai ii deaivva dan biilla mii lei su ovddabealde, muitala Stein Hugo Jørgensen Finnmárkku politiijaid operašuvdnaguovddážis.

Guorbmebiila lea deaivan persovdnabiilla gurut beale gilgii. Goappaš biillat billašuvve, muhto politiijaid operašuvdnaguovddážis dieđihit ahte biillat eai leat sakka billašuvvan ja leat vuodjenláhkái. 

-Almmuhus-