-Almmuhus-
OĐĐASATGuhtta milliuvnna badjelbáza

Guhtta milliuvnna badjelbáza

-

-

Boahtte vahkkus gieđahallet Finnmárkku fylkkadiggi jagi 2015 rehketdoalu ja jahkedieđáhusa.

– Mii galgat leahkit duhtavažžat bohtosiin mii addá badjelbáza doaimmas guhtta milliuvnna, bruttobušeahtas mii lea lagabui guokte millijárdda. Dat čájeha buori ekonomiija stivrema Finnmárkku fylkkasuohkanis ja ahte mii geavahit ruđaid nu movt mearriduvvon bušeahtas, lohká fylkkaráđđeolmmái Øystein Ruud.

 

Geavahan 6,1 milliuvnna unnit

Finnmárkku fylkkasuohkan bušeterii rehketdoalu mas lei balánsa. Rehketdoalu bohtosat čájehedje lea geavahuvvon 6,1 milliuvnna ruvnna unnánit. Netto doaibmaboađus lea 1,4 proseantta, mii lea vuollel rávvejuvvon norpmaid.

– Dat mearkkaša ahte doaibmagolut lassánit eambbo go doaibmasisaboađut, ja mii fertet dan čuovuhit boahtte bušeahttabargui, lohká Ruud.

 

1,9 millijárdda

Finnmárkku fylkkasuohkanis lea máŋggabealat bálvalusfálaldagat, nugo joatkkaskuvllat, bátnedivššohagat, kollektiivajohtolat ja kulturfálaldagat miehtá fylkka. Fylkkasuohkanis lei diibmá gálvojohtu birrasiid 1,9 millijárdda ruvnno. Eanemus golahus lei joatkkaskuvlla oahpahusas ja johtolagas, 557 milliuvnna ja 556 milliuvnna ruvnna.

 

 

-Almmuhus-