-Almmuhus-
OĐĐASATGuđđet ruhtalána Romsii 

Guđđet ruhtalána Romsii 

Journalista

-

-

Mátkeealáhus stuorru Romssas ja čájehuvvo ahte turisttat geavahit 2,3 miljárdda ruvnnu jahkái go galledit Davvi-Norgga stuorámus gávpoga. 

Visit Tromsø ja Romssa suohkan lea guorahallan gávpoga mátkeealáhusa.

Guorahallamis leat geahčadan Romssa mátkeealáhusfitnodagaid ekonomalaš ovdáneami, mátkkálaččaid ruhtageavaheami ja dámpaturismma. 

– Lea buorre háhkat eanet dieđuid mátkeealáhusa birra, mii lea hui dehálaš Romsii sihke bargosajiid ja árvolassáneami ektui, dadjá Romssa suohkana ealáhushoavda Magne Amundsen. 

 

Stuorru eanemusat olles Norggas

Guorahallan čájeha ahte Romssa gávpogis ledje badjelaš 1,2 miljovnna guosseidjadeami 2017:s.

Dat mearkkaša ahte turisttat guđđe birrasii 2,3 miljárdda ruvnnu Romsii, ja ahte dat addá 2600 bargosaji Romssa guovllus. Dat lea birrasii 10 proseantta buot bargiin suohkanis.

– Romssa mátkeealáhusas leamaš sakka eanet árvolassáneapmi go eará ealáhusain ja dat šaddá deháleabbon báikkálaš fitnodagaide. Guorahallan čájeha maid ahte Romssa mátkeealáhus stuorru eanemusat olles riikkas, ja dainna gal čevllohallat, lohká Visit Tromsø mátkeealáhushoavda Chris Hudson. 

 

-Almmuhus-