-Almmuhus-
OĐĐASATGovvidedje sámiid heajumus olmmožin

Govvidedje sámiid heajumus olmmožin

-

-

Sápmelaččat buohtastahttojuvvojedje buot heajumussan TV3:š beakkán TV-ráiddus «Paradise Hotelas». Dát suhttada nuorra sámi tv-geahčči.

Ievttá «Paradise hotel» prográmmas galggai muhtin oasseváldi árvvoštallat iežas ja gilvaleddjiid árvvu. Son guhte nieida árvvoštalai heajumussan gulai «áibbas eará sadjái». Oasseváldi ii namuhan sápmelaččaid, muhto TV3:š beškkii šerbmii dološ gova sápmelaččain ja čuodjalahtii luođi. Kárášjohkalaš tv-geahčči Linda Krokmo reagere sakka go buvttadeaddjit bolgejit sámiid dán láhkai.

 – Lean čuvvon álggu rájes prográmma, ja gaskavahkku mun hirpmástuvven. Illá jáhkken maid oidnen, jorbbodedje vel čalmmit. Oaivvildan dát lea njulgestaga rasisttalaš, dadjá son.

 

GEAHČA VIDEO VUOLIMUSAS ÁŠŠIS. 

 

Árvvoštallá boikohttet

Dakka maŋŋel prográmma sáddii Krokmo moaitaga TV-kanálii, vástádussan čálii TV3:š ahte eai oaivvildan leat rasisttalažžan. Nuorra TV-geahčči ii leat duhtavaš vástádusain ja árvvoštallá dál heaitit čuovvumis prográmma.  
 – In oro iežan mielas badjelmearálaččat reageremin. Mii han leat áiggi čađa vásihan dán badjelgeahččama man TV3 čájeha dál. Go vázzen skuvlla Bergenis vásihin ieš maid ahte dážat rangerejit min. Lea lunddolaš munnje rahpat njálmmi go dákkárat gevvet, ja eará sápmelaččat berrejit maid dahkat dan. Mo jus mii buohkat smiehttat «na dáža lea dáža»? Eat han dalle joavdda gosage, de ožžot láhttet mo háliidit minguin, dadjá Krokmo.

Čuoččuha boasttuáddejupmin
TV3 preassagulahallanolmmoš Line Vee Hanum oaivvilda dáhpáhusa boasttuáddejupmin, son čilge TV3:š bealis háliidedje govvidit movt sápmelačča dilli leamaš áiggiid mielde.
 – Ii lean rasisttalaš ulbmil, iige lean ulbmil stigmatiseret sápmelaččaid. Ulbmil lei baicce čájehit mo sápmelaš lea dulbmojuvvon áiggiid čađa, dadjá son.

Olbmot leat váldán oktavuođa singuin maŋŋel sáddaga, ja TV-kanála lea geavahan áiggi vástidit gehččiide.

– Paradise lea dakkár konseapta mas mii geavahat humoristtalaš vugiid duos dás ain. Oaidnit ahte dát buvttii boasttuáddejumi. Ii lean ulbmil geange dovdduid duolbmut, dadjá Vee Hanum.

 

Olles ášši sáhtát lohkat ihttá báberaviissas.

-Almmuhus-