-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASAT SÁMIS Goalmmát girji Tåssåsena čearu birra

Goalmmát girji Tåssåsena čearu birra

-

-

Goalmmát oassi girjeráiddus lea olbmuid birra. 

– Eallinvuogit ja fuolkevuođat, čállá Tåssåsen čearru preassadieđáhusa bokte. 

Dan golbma girjji redaktevra lea Ewa Ljungdahl. Vuosttaš girji dán girjeráiddus lea skuvlavázzima ja árbevirolaš gelbbolašvuođasirdima birra, nubbi fas Tåssåsen-sápmelaččaid orrunbáikkit ovdal ja dál. Goalmmát girji, mii dál lea almmuhuvvon, lea olbmuid birra, olbmot geain lea leamaš gullevašvuohta Tåssåsena čerrui dahje Ovikenii, cealká preassadieđáhusas.

– Girjjis leat iešguđet artihkkalat olbmuid birra geaid namat ánssášit eallit viidáseappot. Muđui leat girjjis olu miellagiddevaš persovnnalašvuođat geain lea čanastat čerrui, sávvamis lea vel joatkka dán girjjis.

-Almmuhus-