-Almmuhus-
OĐĐASAT–Giellaáittardeaddji livččii dása veahkkin

–Giellaáittardeaddji livččii dása veahkkin

-

-

Nu oaivvilda sámediggepolitihkkár Silje Karine Muotka go gulai ahte mannan vahkus Beatrice Fløystad (33) healkkehii go NOKUT biehttalii addimis sutnje jearahallanskovi sámegillii. Politihkkár lohká dás lea legitimitehtas sáhka.

Ávvir lea váldán oktavuođa Sámedikkiin gullan dihtii maid dábálaš olmmoš sáhttá bargat dakkár áššiiguin no mo Beatrices lei čuožžilan mannan vahku.

– Beatrice ii leat áidna sápmelaš gii vásiha dakkára. Mun ieš ožžon e-boastta bokte ollu dieđuid eará dábálaš olbmuin geat muitalit iežaset bárttiid ja ahte livčče sávan dan dahje duon bálvalusa sámegillii, muitala Norgga beale Sámedikki oahpahusáššiid ovddasteaddji, Silje Karine Muotka.

Su mielas giellaáittardeaddji galggai leat dása buorren veahkkin dábálaš olbmuide.

Giellaáittardeaddji livččii dakkár áššiid oktavuođas «reaidun», muhto mis ii leat dakkár áittardeaddji juste dál goit. In ge vuos sáhte dadjat goas mii oažžut dakkár giellaáittardeaddji.  Giellaáittardeaddji bargun lea gozihit dábálaš olbmuid giellaáššiid dalle go almmolaš ásahusat eai čuovo sámelága paragráfaid sámegiela geavaheami ektui, čilge Muotka.

 

– Ii leat lunddolaš

Mannan vahku Beatrice Fløystad (33) healkkehii go NOKUT biehttalii addimis sutnje jearahallanskovi sámegillii. Ággan lei ahte menddo unnán olbmot sámástit.

Almmolaš ásahussan ii leat NOKUT:s geatnegasvuohta ráhkadit jearranskoviid sámegillii. NOKUT árvvoštallama mielde ii ge lea dárbu jorgalit skoviid sámegillii. Iskkadeapmi sáddejuvvo badjelaš 60 000 studentii. Jus bidjat vuođđun ahte sámegielstudeanttat, geat ožžot skoviid, eanaš vázzet Sámi allaskuvllas, de ii leat sáhka go oktiibuot 15 studeanttas 2015:s. Dát lea min árvvoštallama mielde nu unna oasáš ahte ii leat lunddolaš bidjat liigenávccaid jorgalit iskkadeami sámegillii, čilge Ávvirii NOKUT ossodatdirektevra Ole-Jacob Skodvin.

Beatrice Fløystad. Govven: Ávvira vuorkágovva

Oahpu oktavuođas lei Beatrice Fløystad ožžon «Studiebarometer 2015» jearahallanskovi NOKUT nammasaš ásahusas. Studiebarometer lea našuvnnalaš oahpokvalitehta studeantaiskkadeapmi. NOKUT lea ásahus mii bargá alitoahpahusa ja fágaskuvlaoahpu gelbbolašvuođa loktemiin Norgga servodagas. Skovi lei vejolaš deavdit dáro-, ođđadáro-, ja eŋgelasgillii, muhto ii sámegillii.

 

Gelbbolašvuođas sáhka

Muotka deattuha ahte NOKUT:s lea bargun gozihit ja sihkkarastit maiddái Sámi allaskuvlla áššiid.

Go NOKUT lea riikka fágalaš ásahus mii bargá alitoahpahusa gelbbolašvuođa loktemiin, de lea lunddolaš jearrat movt dat áigot sihkkarastit, loktet ja nannet Sámi allaskuvlla oahpahusa go seammás NOKUT:s váilu gelbbolašvuođa sámegiella ektui, jearaha politihkkár.

Iežas lohká áigu čállit reivve NOKUT:i.

Mun áiggun váldit oktavuođa singuin ja jearrat sámegielgealbu birra. Das lea legitimitehtas ja luohttámušas sáhka maiddái, danne go NOKUT lea dat ásahus mii bargá alitoahpahusa ja fágaskuvlaoahpu gelbbolašvuođa loktemiin Norggas, čilge Silje Karine Muotka Ávvirii.

 Muotka maiddái sávvá ahte Giellalávdegoddi lea fuomašan dán ášši. Lávdegotti bargu lea geahčadit sámegielaid ortnegiid, doaimmaid ja njuolggadusaid, sii galget árvvoštallat ja árvalit čovdosiid mat álkidahttet sámegielaid geavaheami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Almmuhus-