-Almmuhus-
OĐĐASATEai lean dieđihan eai ge merken ealgga, dál ii beasa oktage sis...

Eai lean dieđihan eai ge merken ealgga, dál ii beasa oktage sis šat bivdit

-

-

Buot guhtta bivdi seamma bivdojoavkkus leat gildojuvvon bivdimis dán jagi ealgabivddus, go eai lean dieđihan eai ge merken ealgga maid ledje fievrredeame eret bivdoguovllus. 

Čakčamánu 5. beaivvi dárkkistedje boazopolitiijat guokte bivdi geat leigga baán njiŋŋelas ealgga Kárášjoga gielddas. Boazopolitiijaid raportta mielde ii lean dárkkistankoarta eallis, iige ealga lean dieđihuvvon. 

Finnmárkkuopmodat (FeFo) lea mearridan ahte bivdojoavku lea rihkkon bivdošiehtadusa man leat dahkan FeFoin. Sii leat rihkkon 5. čuoggá vuosttaš mildosa šiehtadusas, mas vuosttaš ja goalmmát lađas mearrida mo galgá merket, dieđihit ja fievrridit ealgga olggos fealttas:

Čielga njuolggadusat

Ná leat njuolggadusat: Dakkaviđe go ealga lea báhččon, de galgá dárkkistankoarta čuhppojuvvot guovtte sadjái. Báhčindáhton ja makkár ealli lea, galgá čuhppojuvvot sihke vuosttaš ja nuppi oasis. Nubbi oassi darvvihuvvo eallái ja galgá gorudis dassážii go dárkkisteami ja vihkkema áigemearri nohká. Ealga galgá dieđihuvvot SMS dahje áppa bokte maŋemus guokte diimmu maŋŋel go lea báhččon, ja ovdal go biergu fievrriduvvo eret báikkis. Dieđihit ovdal 24 diimmu maŋŋel báhčima dohkkehuvvo, jus bivdojoavkkus lea dohkálaš čilgehus. 

Sáhttet gieldit bivdimis

6. čuoggás dán šiehtadusas čuožžu ahte FeFo sáhttá heaittihit šiehtadusa ovttatmano, gáibidit buhtadusa FeFo goluin mat sis leat leamašan rihkkuma geažil, gáibidit lassidivada ja árvvoštallat gieldit bivdi dahje bivdojoavkku bivdimis. 

Jus bivdojoavku rihkku šiehtadusa, de ii leat sis riekti oažžut vuođđohatti ruovttoluotta máksot. 

Dán 6. čuoggá vuođul lea ge FeFo mearridan heaittihit šiehtadusa dakkaviđe ja gieldit buot 6 miellahtu bivdimis dán jagáš ealgabivddu loahpas. 

– VUOĐĐUDUVVON LUOHTTÁMUŠŠII: Fefo meahcceoossdaga jođiheaddji Einar Asbjørnsen lohká dehálažžan ráŋggáštit bivdojoavkku, go olles bivdu lea vuođđuduvvon luohttámuššii. Vuorkágovva: Ann Helen Guttormsen.
– VUOĐĐUDUVVON LUOHTTÁMUŠŠII: Fefo meahcceoossdaga jođiheaddji Einar Asbjørnsen lohká dehálažžan ráŋggáštit bivdojoavkku, go olles bivdu lea vuođđuduvvon luohttámuššii. Vuorkágovva: Ann Helen Guttormsen.

– Go ealgabivdosystema lea vuođđuduvvon luohttámuššii ja ráddjejuvvon dárkkistanvejolašvuođat, de ferte nu čielga rihkkumiidda reageret. Ii oktage dáin bivdiin beasa searvat eará bivdojoavkkuide dán jagi ealgabivddus. Mii áigut ealgabivddu maŋŋel árvvoštallat galget go eambbo ráŋggáštusat, dadjá FeFo meahcceossodaga jođiheaddji Einar Asbjørnsen preassadieđáhusas. 

-Almmuhus-