-Almmuhus-
OĐĐASATGesset ruovttoluotta sierralobiid heajos ealáhaga geažil

Gesset ruovttoluotta sierralobiid heajos ealáhaga geažil

-

-

Heajos ealáhaga dihte leat Siskkit Čorgas Ja Lágesduottar johtán geasseorohahkii ja bivdán Fylkkamánni geassit ruovttoluotta sierralobiid guovllus.

Orohat 13 Siskkit Čorgas Ja Lágesduottar, lea bivdán Finnmárkku Fylkkamánni gaskaboddosaččat geassit ruovttoluotta buot mohtorjohtolat sierralobiid Idjavuonduoddaris ja Gussanjárggas.

 

Ožžon lobi geasseorohahkii johtit

Orohat lea ožžon moadde vahkku áigi sierralobi Fylkkamánnis johtit geasseorohahkii.

– Danne go dál lea leamaš heajos ealát dálveguohtuneatnamiin ja maiddái geasseorohagas gos dál leat ealuin, čállá orohat ávžžuhusas Fylkkamánnii.

 

Loga maid: Heajos guohtun dagaha heađi

 

Ii guoskka skohtermađiijaide

Davvesiidda gieldda dieđuid mielde lea sáhka birrasiid 30 sierralobi birra. Gielda ii leat buktán cealkámuša orohaga ávžžuhussii.

Skohtermađiijaide mat leat siskkobealde guovllu, ii guoskka mohtorjohtolatgielddus.

 

Mearrádus

Fylkkamánnii lea paragráfa 9 našunála láhkaásahus mohtorjohtolatlágas, addon váldi bidjat gaskkaboddosaš mohtorjohtolatgildosiid «go lea dárbu vuhtiiváldit boazodoallo- ja fuođđoberoštumiid, dahje eará beroštumiid maid mohtorjohtolatláhka galgá fuolahit».

Mohtorjohtolatgielddus lea cuoŋománu 24. beaivvi rájes gitta dassái go orohat fas dieđiha ahte ii leat šat dárbu gildosii.

 

 

 

 

-Almmuhus-