-Almmuhus-
OĐĐASATGergosat kommersialiseret sámi mátkeealáhusa

Gergosat kommersialiseret sámi mátkeealáhusa

-

-

– Sámi kultuvra lea áidnalunddot ja čáppis. Mii fertet nagodit kommersialiseret dan almmá ahte mii bilidat min kultuvrra, lohká sámediggeráđđi Mariann Wollmann Magga.

Sámediggi áigu ovttasbargoprošeavtta bokte NordNorsk Reiseliv, golmma davimus fylkka ja Innovašuvdna Norgga gaskka, nannet sámi mátkeealáhusfitnodagaid, čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

Sámediggeráđđi Mariann Wollmann Magga doaivu ahte prošeakta nannešii sámi mátkeealáhusáŋgiruššama.

 

Mátkeealáhusat lieđđume

Oktiibuot 25 sierra sámi mátkeealáhusprošeavtta golmma davimus fylkkas ožžot vejolašvuođa searvat. Áibbas guovddážis lea gelbbolašvuođa buorideapmi ja profešonaliseren.

Dát lea erenoamáš deaŧalaš sámi mátkeealáhusaktevrraide vai buorebut birgejit mearkagálvvu Davvi-Norga fállamis.

Sámediggeráđđi Mariann Wollmann Magga oaivvilda ahte lea stuorra vejolašvuohta ovddidit sámi mátkeealáhusprošeavttaid, erenoamážit dál, go mátkeealáhusat davvin leat lieđđumin.

– Sámi kultuvra lea áidnalunddot ja čáppis. Mii fertet nagodit kommersialiseret dan almmá ahte mii bilidat min kultuvrra. Dát lea maiddái fokusis dán gelddolaš prošeavttas, lohká Magga preassadieđáhusas.

 

Fierpmádat ja deaivvadanbáikkit leat deaŧalaččat

Ovddeš sámi mátkeealáhusprošeakta čájehii ahte deaivvadanbáikkit sámi mátkeealáhusaide leat deaŧalaččat.

Fágalaš ságastallamat, jurdagiid ja oaiviliid lonuhallan, ja rávvagiid oažžun iežas buktagii, ledje deaŧalaš bealit. Fierpmádathuksen ja máhttojuohkin váldojuvvojit eanet mielde prošeavtta ođđa muttus.

– Mun oaivvildan ahte ovttasbargu sámi mátkeealáhusaktevrraid gaskka lea áibbas deaŧalaš jos sámi mátkeealáhusaiguin galggaš lihkostuvvat. NordNorsk Reiseliv fitnodagas lea erenoamáš gelbbolašvuohta davviguovllu mátkeealáhusaiguin ja dát ovttas sámi gelbbolašvuođain stivrenjoavkkus ja sámi mátkeealáhusfitnodagain, addá buriid bohtosiid, oaivvilda Magga.

Son lasiha vel ahte sámi mátkeealáhusfitnodagat fertejit rehkenastit dan ahte sii ieža fertejit bargat eanemusat, go ii dáidde leat geahpas doaibmat fitnodateaiggádin.

– Muhto mun jáhkán ahte sámi mátkeealáhus 2.0 lea nana veahkki sámi mátkeealáhusaid lihkostuvvamii.

 

Álggahit barggu boahtte vahkku

Sámi mátkeealáhus 2.0 lea golmma jagáš prošeakta man NordNorsk Reiseliv jođiha.

Mátkeealáhusprošeavtta áigumuššan lea nannet gelbbolašvuođa ja márkanvejolašvuođa sámi mátkeealáhusfitnodagain. Prošeakta bistá golbma jagi. Sámediggeráđđi addá jahkásaččat doarjaga 850.000 ruvnno prošektii.
Stivrenjoavkkus leat Sámediggii, NordNorsk Reiseliv ja mátkeealáhusfitnodagaid ovddasteaddjit buot golmma davimus fylkkas.

Stivrenjoavkkus lea almmolaš álggahandáhton maŋŋebárgga miessemánu 2. b. 2017 Álttás.

Stivrenjoavkku jođiheaddji lea Ellinor Guttorm Utsi, geas lea máŋggaid jagiid vásihus mátkeealáhusas.

-Almmuhus-