-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATGeige miljovnnaid kruvnnaid eakto­dáhtolaš servviide

Geige miljovnnaid kruvnnaid eakto­dáhtolaš servviide

-

-

Lagabui 700 searvvi ožžot hávskes juovlaskeaŋkka juovlamánus. Vuođđudus Gjensidige lea mearridan addit 124 miljovnna kruvnna almmuhuvvon prošeavttaide «Aktiivvalaš astoáigi buohkaide» bokte.

– Guokte jagi guhkes pandemiijaáigodat lea čuohcan garrasit olbmuid eaktodáhtolaš bargguide ja mii háliidat leat mielde dan cegget fas, lohká Gjensidige-vuođđudusa hálddahusdirektevra Ingrid Lorange preassadieđáhusas.

Lohká vaikko olu searvvit leat ge olu bargan dán pandemiijaáigodagas, de leat sii vásihan ahte eaktodáhtolašbargit jávket ja ruhtadilli leamaš váttis. 

– Birrasii 80 proseantta servviin muitalit sii eai leat sáhttán lágidit doaimmaid mainna ovdal lea tinen, nu go adnongálvomárkanat, básárat ja vuorbádeamit, ja 70 proseantta servviin muitalit sii eai leat sáhttán lágidit hárjehallamiid. Nu ahte eaktodáhtolaš barggus lea eahpesihkkaris boahtteáigi, lohká Lorange.

Son muitala dát lea duogáš manin Gjensidige-vuođđudus nuppi jagi lea várren nu olu ruđaid eaktodáhtolaš servviide mat fállet astoáiggedoaimmaide olbmuide gaskal 1–110 jagi. 

Oktiibuot 1720 searvvi lea ohcan ruđa ja 692 ožžon doarjaga miehtá Norgga. Earret eará oažžu Guovdageainnu pensionistasearvi 135 000 kruvnna iežaset boaresolbmuid astoáigefálaldahkii.

-Almmuhus-