-Almmuhus-
OĐĐASAT– Geavat geasseluomu hárjehallat vuodjit

– Geavat geasseluomu hárjehallat vuodjit

-

-

Stáda luoddadoaimmahat ávžžuha olbmuid geat meinejit vuodjinkoartta váldit, hárjehallat nu olu go sáhttet.

– Lea dehálaš háhkat nu olu vásáhusaid go vejolaš ovdal galggat johtolahkii okto vuolgit vuodjit. Dutkan čájeha ahte sii geat leat hárjehallan olu, eai šatta nu dávjá lihkohisvuođaide maŋŋel go leat ožžon vuodjinkoartta, lohká Stáda luoddadoaimmahaga Dag Terje Langnes preassadieđáhusas.

Álgge árrat

Stáda luoddadoaimmahat ávžžuha álgit diimmuin johtolatskuvllas go leat 16 jagi ja dainnalágiin oažžut buori bagadusa hárjehallanvuodjimii. 

– Divtte johtolatskuvllaid váldit ovddasvástádusa johtolatoahpaheapmái, nu ahte geavahat hárjehusvuodjima justte hárjáneapmái. Go árrat ovttasbargagoahtá johtolatskuvllain sáhttá dagahit ahte álkibut gávnnat rievttes dási hárjehusvuodjimii, nu ahte garvvát johtolatvárálaš dilálašvuođaid dahje ahte eardudat eará vuddjiid dárbbašmeahttumiid, lohká Langnes.

Hárjehala vuodjit go vuorddát

Geasset lea guhkes vuordináigi oažžut diimmu bajásvuodjimii. Geavat áiggi bures ja hárjehala vuodjit nu olu go sáhtát. Stáda luoddadoaimmahat ávžžuha ahte geavahat 140 diimmu hárjehallanvuodjimii ovdal go válddát vuodjinkoartta.

– Vásáhus čájeha ahte sis geat leat geavahan olu áiggi hárjehallat vuodjit, lea stuorát jáhkehahttivuohta ahte nagodit bajásvuodjima. Ja jus nagodat bajásvuodjima vuosttaš geardde, de it dárbbat vuordit, lohká son.

Ale vuoje bajás beare árrat

Koronadili dihte lea johtolatskuvllaid bargu dieđihit ohppiid bajásvuodjimii.

– Mii oaidnit ahte leat veaháš beare oallugat geat dieđihuvvot bajásvuodjimii ovdalgo rievttimielde leat gergosat. Lea dehálaš ahte johtolatskuvllat ja oahppit gulahallet bures das ahte makkár dássi ohppiin galgá go bohtet bajásvuodjimii, lohká son.

Ovdalgo servodat giddejuvvui koronadili dihte, lei proseantta sis geat nagodedje koartta, oalle badjin. Dál čájehuvvo ahte dát proseantta lea niedjagoahtán fas. 

– Buohkat geat eai nagot vuosttaš geardde leat mielde dahkame sihke guhkit vuordináiggi sihke alcceseaset ja earáide geat galget váldit vuodjinkoarta. Dainna golahit sihke ohppiid ja sensora áiggi duššái, lohká son.

-Almmuhus-