-Almmuhus-
-Almmuhus-
KULTUVRAGearggus almmuhit ođđa govvačájáhusa

Gearggus almmuhit ođđa govvačájáhusa

-

-

Govvejeaddji jorggiha ain sámi identitehtafáddái ja rabai ikte, lávvordaga, govvačájáhusa Oslos.

Torgrim Halvari lea portreahttagovvejeaddji ja journalista gii lea guhká bargan iešguđet mediain.

Dál lea son gearggus rahpat govvačájáhusa man namma lea «Geahčadeamit Sámis» (Dárogillii: «Samiske betraktninger»). 

 

Son lea dáiddár gii ráhkada govaid mat leat gaskal dokumentára ja dáiddagovvema. Iežas barggus jorggiha Halvari ain duollet dálle identitehta fáddái.

Sus lea maid ovdal leamaš stuora sámi portreahttačájáhus Tråantes 2017:s. Dalle fitne birrasii 5000 olbmo geahččame su govaid ja su bargu lei maid oassin ávvučájálmasa scenografiijas.

 

Torgrim Halvari lea riegádan 1965:s ja lea oahppan govvejeaddji gii lea sullii 30 jagi bargan iešguđetlágan mediain, sihke redaktevran, journalistan, govvejeaddjin, media ja diehtojuohkinoffisearan ja mediaráđđeaddin. 

Sus lea maid guhkit áigge vásáhus soahte- ja roassobáikkiin Sri Lankas, Balkanis ja Pakistánas.

​Lávvordaga miessemánu 4. beaivvi rahppui govvačájáhus Oslo Sámiid Viesus, mii bistá gitta geassemánu 15. beaivái. 

 

 

 

 

-Almmuhus-