-Almmuhus-
OĐĐASATGeaidnopolitiijat bissehedje máŋgasa Kárášjogas

Geaidnopolitiijat bissehedje máŋgasa Kárášjogas

-

-

Geaidnopolitiijat leat maŋemus beivviid bissehan ollugiid alla leahtu dihte Finnmárkkus, ja Kárášjogas leat maid fitnan bearjadaga. Doppe bissehedje maid máŋgasa.

Geaidnopolitiijat leat mihtidan leahtu biillain riikkageainnu 92:s Suoma guvlui bearjadaga. Oktiibuot gávccis girddihedje beare alla leahtuin. Čiežas sis fertejit máksit sáhku, ja okta ges lea váidon ja massii vuodjinkoartta go geaidnopolitiijat válde dan sus eret.

Alimus leahttu lei 128 km/diimmus luottas gos lea alimus leahttorádji 80 km/diimmus.

 

Massii vuodjinkoartta

Riehpovuonas leat geaidnopolitiijat maid fitnan mannan ija, lávvordaga čuovganeapmái. Doppe bissehedje biilavuoddji geas válde vuodjinkoartta. Son vujii 120,51 km/diimmus luottas mas lea leahttorádji 80/km/diimmus.

Geaidnopolitiijat leat váidán 32 jahkásaš dievddu gii vujii biilla, ja dievdu lea dohkkehan ahte politiijat váldet sus eret vuodjinkoartta.

 

Suoidneleavššis bissehedje vuoddji

Geaidnopolitiijat dárkkistedje maid biillaid leahtu Suoidneleavššis E6 luottas, ja okta vuoddji oaččui sáhku go vuji 125 km/diimmus luotta alde gos oažžu alimusat duolmmastit 90 km/diimmus.

Dán dieđiha Finnmárkku politiijaguovlu Twitter bokte.

 

Maŋemus vahkku leat geaidnopolitiijat moatti beaivvis bissehan badjel 80 biilavuoddji geat fertejit máksit sáhkuid alla leahtu ovddas ja leat maid soapmasat geat leat massán vuodjinkoartta ja váidon geaidnopolitiijaide go leat gása duolmmastan beare garrasit.

 

-Almmuhus-