-Almmuhus-
OĐĐASATGávdnan áitojuvvon lottiid ja guobbariid Porsáŋggus

Gávdnan áitojuvvon lottiid ja guobbariid Porsáŋggus

-

-

Goarahaga ja Gálggašluovttas leat registreren lottiid ja guobbariid mat eai leat ovdal registrerejuvvon Finnmárkkus.

Ovddit hálddašanáiggis 2014:s gávdnojedje 66 loddenáli Goarahaga ja Gálggašluovtta guovllus, ja 2017:s fas registrerejedje 96 loddenáli doppe.

Dáin lottiin leat 37 lotti mat leat rukseslisttus go lea áitojuvvon nálli.

 

Bállojávrris Belgiai

Lottit leat maid merkejuvvon, ja dan bokte oidnet guđe báikkiin dat girdet.

Okta registrerejuvvon loddi lea nálli mii lea Ásia loddenáli gullevaš, čuožžu jahkeraporttas man Sámediggi, Finnmárkku Fylkkamánni ja Finnmárkku fylkkagielda leat ráhkadan.

Bállojávrri lahkosis lea okta loddi merkejuvvon 2015:s, ja fas váldon gitta Belgias 2016:s, ja lei dál fas máhccán Bállojávrái 2017:s.

 

Ođđa šlájat guobbarat

Maiddái ođđa guopparsorttat leat gávdnon. 2014:s ledje 14 sortta registrerejuvvon Goarahaga ja Gálggašluovtta guovllus. Dál leat 60 guopparšlája ja muhtun šlájain ii leat vel gávdnon makkár šládjii gullet.

– Dieđusge leat ohcan daid guopparšlájaid, muhto muhtun šlájaid leat hirbmat erenoamážat go eai leat ovdal gávdnon Finnmárkkus. 17:s dain guobbariin leat rukses listtus, čuožžu raporttas.

Eananšlája valljodat lea maid kártejuvvon, ja 2015:s ledje gávdnan 32 eananšlája. Dál lea lohku lassánan 76 šládjii.

 

Báktesárgumat

Loahpaloahpas namuha Goarahaga ja Gálggašluovtta válljejuvvon kultureatnamiid ovddasvástideaddji ahte mannan jagi leat čađahan biologalaš máŋggabealatvuođa kártema mii čájeha iešguđetlágan osiid.

– Viidáset kártemat sáhttet gávdnat vel eanet gávdnosiid, čállá raporterema ovddasvástideaddji.

Kulturmuittuid gávdnosiid leat garrasit bargan vai ollejit registreret ođđa kulturmuittuid, ja doppe leat maid ollu gávdnosat. Báktesárgumat leat duođaštussan dasa, dieđiha ovddasvástideaddji jahkeraporttas.

 

Čogget ođđa jurdagiid

Goarahaga ja Gálggašluovtta guvlui lea ráhkaduvvon sierra hálddašanplána 2014:s gitta 2018:i, ja dán giđa galgá plána ođđasit geahčaduvvot ja hálddašeaddjit háliidit ahte olbmot cavgilit sidjiide jus leat ođđa jurdagat maid sáhttet váldit mielde plánabargguide.

-Almmuhus-