-Almmuhus-
-Almmuhus-
KULTUVRA«Gásttašuvvon luohti» 
čállo dál girjái

«Gásttašuvvon luohti» 
čállo dál girjái

Journalista

-

-

Risttalaš sálm­mat mat muittuhit luođi, galget seailluhuvvot ja čállot girjái.

Davvi-Sámi guovlluin leat doloža rájes lávlon risttalaš sálm­maid erenoamáš vuogi mielde mii sáhttá muittuhit luođi.

luođis sálbmalávlumii

Sámi árbevirolaš sálbmalávlun lea álgoálggus leamaš juoigan.

Go risttalašvuohta bođii Sápmái, dubmejuvvui juoigan suddun ja dađistaga dat maid gildojuvvui.

Juoiganvuohki lea goitge čuvvon sálbmalávlumii. Báhppa Kjell Skog gohčoda dan «gásttašuvvon luohtin». Dát vuohki lea ovdánan dán rádjái ja gullo ain lávlumis.

 

Olu sámiide leat sálmmat seamma lunddolaččat beaivválaš eallimis go luođit leat.

 

Gáldu: Sámi girkoráđđi, Vårt Land-aviissas

Haldis Helander, gii lea leamaš Buolbmágis girkoverdde guhkit áigge, lohká Vårt Land neahtta­aviisii ahte lea dehálaš gáhttet sámi sálbmaárbevieru.

 

– Ávkin maid luohtái

Sámi sálbmagirjjiid lassin galgá čállot koralgirji, mii lea sálbma­melodiijaid girji.

Dán čavčča álgá Sámi Girkoráđđi dán álgobarggu mii lea oalle mearkkašahtti sihke sálbmalávlumii ja olles sámi musihkkaárbevirrui.

– Ferte gávdnat áibbas ođđa vugiid čállit musihka. Dán jáhkkit nannet sámi sálbmalávluma, muhto dat lea maid ávkin luohtái, dadjá Sámi Girkoráđi generálačálli Risten Turi Aleksandersen.
 

 

-Almmuhus-