-Almmuhus-
OĐĐASATGarra biegga bosádii busse eret luottas

Garra biegga bosádii busse eret luottas

-

-

Dieđihuvvo ahte biegga lea bosádan busse badjel E69 luotta Čáhcevágis. Dáhpáhus lei mánnodaga birrasii 12 áigge.
– Busses leat logi olbmo, ja ii okta ge galgga leat roasmmohuvvan, dieđihit Finnmárkku politiijat Twitteris.

Loga ášši: Davvi-Norggas dieđihuvvo stoarbma mánnodaga.

Lea Boreal bussefitnodat gii attii dieđu politiijaide, čállá iFinnmark. Sii leat ordneme ođđa sáhtu mátkkošteddjiide ja besset viidáset.

Siivu ii leat buorre ja lea hui njalkkas luottaid alde.

-Almmuhus-