-Almmuhus-
OĐĐASATGálja geainnut Deanus

Gálja geainnut Deanus

-

-

Deanu gielda dieđiha ahte leat váttes johtolat miehtá gieldda, go lea nu gálja geainnuid alde.

– Dat dahká ahte gilvit sádduid geainnuide váldá guhkit áiggi, dieđihit gieldda bealis.

Váttes siivvu geažil leat gieldda mohtorjohtolagas váttisvuođat doalahit geainnuid alde.

– Mii ja min ovttasbargoguoimmit leat dál bargamin ahte lea sihkar vuodjit geainnuin. Lea dieđihuvvon ahte Gárggogeaži geainnus lea issoras gálja ja váralaš. Lea ge várrogas go leat gálja geainnut, ale ge váldde dárbbašmeahttun riskkaid, dieđiha Deanu gielda.

 

-Almmuhus-