-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATGalget ovdánahttit sámi mánáid­gárde­filosofiija ja peda­gogihka

Galget ovdánahttit sámi mánáid­gárde­filosofiija ja peda­gogihka

-

-

Sámedikki ovdánahttinprošeakta SáMOS (Sámi mánát ođđa searvelanjain) lea ovttas Sámi allaskuvllain álggahan ođđa oahppofálaldaga bargiide pilohtamánáidgárddiin.

Ulbmil prošeavttain lea ovdánahttit sámi mánáidgárdefilosofiija ja sámi mánáidgárdepedagogihka, ja ovdánahttit gievrras giellamodeallaid mat sáhttet geavahuvvot sámi mánáidgárddiin. Prošeakta galgá ovdánahttit ođđa bargovugiid, mat heivejit sámi smiehttanvugiide iešguđetge sámi guovlluin.

Dál lea SáMOS prošeavtta mánáidgárdeovdánahttinbargu álggahuvvon mánáidgárddiin. Mánáidgárdeovdánahttinbargu lea golmma oasis.

Vuosttaš lea pilohtamánáidgárdeortnet, mas pilohtamánáidgárddit leat ovddasmanni mánáidgárddit ja besset fárrolaga Sámi allaskuvlla fágabirrasiin ovdánahttit sámi mánáidgárdepedagogihka ja gievrras giellamodeallaid mánáidgárddiid geavaheapmái.

Nubbi lea dutkan, mii lea čadnon pilohtamánáidgárddiid ovdánahttinbargui, ja galgá akšuvdnadutkama bokte doarjut mánáidgárddiid ovdánahttinbarggu ja čuovvolandutkamiin galgá dutkat ovdánahttinproseassaid.

Goalmmát oasseproseassa lea ovdánahttit struktuvrraid mat leat mánáidgárddiid birra ja mat leat váikkuheaddjit mánáidgárddi sisdoalu kvalitehtii.

-Almmuhus-