-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATGáivuonas buđđosit kloáhkkabohccit

Gáivuonas buđđosit kloáhkkabohccit

-

-

Gáivuona suohkan gohčču suohkana ássiid jierpmálaččat leat hivssegis: – Dušše gočča, baikka ja hivssetbáhpira oažžu luoitit hivssetráigái

 

– Dušše gočča, baikka ja hivssetbáhpira oažžu luoitit hivssetráigái, čállá Gáivuona suohkan iežaset neahttasiiddus.

Dán vahkku lea suohkan šaddan čoavdit dáhpáhusaid mat leat dagahan váttuid suohkana kloáhkkabohcciin.

Dál fuomášuhttá suohkan ássiid ja almmuha seammás maid ii ábut luoitit hivssetráigái (sierra neahttasiidu).

 

Bohccit buđđosit

Go luoitá hivssetráigái diŋggaid maid ii galgga, de sáhttá kloáhkkačáhci dievvat vissui, pumpastašuvnnat bisánit, nuoskkideamit dáhpáhuvvat ja eará heajos bealit.

Dávjá lea sivvan go buđđosit bohccit ahte leat diŋggat mat eai galgga leat doppe, čállá suohkan iežaset neahttasiiddus.

Dakkár diŋggat mat buđđot bohcciid sáhttet leat ovdamearkka dihte njuoskka ráidnenservieahtat, bábir mii gierdá čázi, q-tipsa, lihpparat, tampoŋŋat, biebmobuoiddit, unna sihkaldagat, kondomat, čalbmelinssat, dálkasat, kemikálat ja olu eará.

– Ollu báikkiin lassánit roahtut, muhto dán rádjái eai leat vel gávdnan dakkáriid Gáivuona kloáhkas. Buoiddit sáhttet maid buođđut bohcciid, čállá suohkan.

 

Nuoskkidit mearragátti

Leat ollu dálut ja ásodagat mat gullet suohkana bohccenehttii, ja suohkanis oidnet ahte leat ollu ártegis diŋggat maid olbmot luitet hivssetráigái. 

– Mii háliidit fuomášuhttit priváhta viessoeaiggádiid, go sáhttá čuohcat priváhta rusttegiidda. Dain geain lea boaresmállet rusttet, leat mielde nuoskkideame mearragátti go bázahusat mannet njuolga merrii, čállá suohkan ja lasiha:

– Dušše gočča, baikka ja hivssetbáhpira oažžu luoitit hivssetráigái.

 

-Almmuhus-