-Almmuhus-
OĐĐASATGáibidit váikkuhanvejolašvuođa bivddu ja guolásteami ektui

Gáibidit váikkuhanvejolašvuođa bivddu ja guolásteami ektui

-

-

Finnmárkku ássit berrejit oažžut buoret váikkuhanvejolašvuođa go ráhkaduvvojit bivdin- ja oaggunnjuolggadusat.

Finnmárkku fylkkas leat valjit luondduriggodat ja Finnmárkkuláhka lohká ahte resurssaid hálddašeapmi galgá leat fylkka ássiide buoremussan. Sámediggi, Finnmárkku Fylkadiggi ja FeFo leat ovttaoaivilis ahte Finnmárkku ássit galget beassat eanet váikkuhit guovddáš reguleremiid bivddus ja guolásteamis. FeFo galgá Finnmárkku ássiid beroštumiid ovddidit, ja leat fylkka ássit geain leat rievttit Finnmárkkulága vuođul, čállá FeFo preassadieđáhusas.

 

Leat golbma čuoggá main Sámediggi, Finnmárkku Fylkadiggi ja FeFo leat ovttaoaivilis:

– Go guovddáš eisseválddit regulerejit bivddu ja guolásteami, de vásihit Finnmárkkus ahte eai deattut báikkálaš guovlluid máhtu, ja báikkálaš rivttiid eai váldde vuhtii. Orrot baicce váldime eanet vuhtii bivdiid ja guollebivdiid geat ásset eará guovlluin Norggas. Erenoamážit mearraguollebivddu ektui ja Birasdirektoráhta ođđa bivdináigodaga evttohusa ektui lea dát vásihuvvon, čuožžu preassadieđáhusas.

 

Váldit eanet vára sámi kultuvrras

Ceavzilis hálddašeapmi ja gelbbolašvuohta bivdinnáliid ektui Finnmárkkuopmodagas maŋemus logi jagi mii dahká ahte leat buorit vuogit movt sihkkarastit ovddasvástideaddji hálddašeami Finnmárkku bivdo- ja guolleresurssain. Dan vuođul ohcalit eanet váikkuhanvejolašvuođa go hábmet mearraluossabivdo- ja bivdoáiggiid rámmaid, nu ahte vel buoret sáhttá heivehit doaimma báikkálaš geavaheddjiide, ja dainnalágiin váldit eanet vára sámi kultuvrras ja árbevirolaš meahcásteamis go dál dahkko.

 

Máhtolaš hálddašeapmi

Finnmárku lea riikka deháleamos fylka go lea sáhka luossabivddus ja rievssatbivddus. Finnmárkkulága láhkavuođus, mas lea ulbmil hálddašit lága Finnmárkku ássiide buoremussan, de lea maid lunddolaš ahte finnmárkulaččat besset eanet váikkuhit rámmaid maid bidjet bivddu ja guolásteami čađaheapmái. Leat báikkálaš ássit geain leat rievttit Finnmárkkulága vuođul, ja dál lea máhtolaš hálddašeapmi mii buktá buriid vejolašvuođaid heivehit hálddašeami nu ahte rivttiid áimmahuššet dohkálaš vuogi mielde.

Dán dieđiha Sámediggi, FeFo ja Finnmárkku fylkkadiggi preassadieđáhusas.

-Almmuhus-