-Almmuhus-
OĐĐASATGáibidedje eiseválddiid hilgut Deanu soahpamuševttohusa

Gáibidedje eiseválddiid hilgut Deanu soahpamuševttohusa

Journalista

-

-

Sámiid 21. konferánsa gáibidii ahte Norgga ja Suoma eiseválddit hilgot Deanu soahpamuševttohusa, ja álggahit ođđa ráđđádallamiid.

Ikte gáibidii Sámiid 21. konferánsa Norgga ja Suoma ráđđehusaid hilgut Deanu soahpamuševttohusa.

— Leat badjelgeahččan báikkálaš oaiviliid miehta, báikkálaš sápmelaččaid oaiviliid hilgon, Sámedikki, ja vel fylkkapolitihkkariid goappaš beal ráji. Olles servodat davvin lea vuostá, ja aŋke mearridit iežaset oaiviliid mielde, lohká Norgga Sámiid Riikkasearvvi jođiheaddji Beaska Niillas.

 

— Gáibádusas stuora deaddu

Deanu soahpamuševttohus lea olu moaitámušaid ožžon sámi ja báikkálaš olbmuin, ja lea ovttaoaivilvuohta sin gaskkas ahte rihkku vuoigatvuođaid. Beaska Niillas lohká soahpamuševttohusa badjelgeahččanvuohtan eiseválddiid bealis, ja ahte rihkku sámiid vuoigatvuođaid ja iešmearridanvuoigatvuođa.

— Dan eat sáhte dohkkehit, ja eat leat dohkkehan. Dál lea sámekonferánsa gáibidan hilgut evttohusa, ja dan gáibádusas lea hirbmat stuora deaddu. Miehtá sámit leat čoahkkanan, ja sápmelaččat njealjjii riikkas oidnet boasttuvuođa.

Beaska Niillas lohká ahte dát cealkámuš boahtá nannet buot eará oaiviliid.

— Sáhttá šaddat diggeášši jus jotket ná, muhto mii geahččalit vel veahá, lohká Beaska Niillas.

 

Ášši sáhttá gártat diggái

Aittoválljejuvvon mielláhttu Sámiráđđái Áslat Holmberg lea ovttaoaivilis. Njuorggámis eret, muhto ássá Romssas, jus evttohus dohkkehuvašii, ii livčče sus šat vuoigatvuohta bivdit iežas árbevieruid mielde.

(Ášši joatká gova vuolábealde)


Áslat Holmberg. Govven: Sárá Máret Rávdná Oskal

— Mun šattašin lágastemiin bivdit boahtte jagi, go evttohus hehttešii mu vuoigatvuođaid. Jus politihkalaččat ii bissehuvvo, de lea čuvvovaččat diggeášši. Leat geahpedeame rivttiid mat suomabeale gullet báikkálaččaide, lohká Holmberg.

— Sámekonferánsa cealkámuš guorrasa dan maid Sámedikkit goabbat beale Deanu leat mearridan, ahte ii galgga dohkkehit, ja báikkálaš bivddu ii galgga ráddjet. Cealkemuš nanusmahtte nanu sámi jiena dán soahpamuša vuostá.

 

Ođđa ráđđádallamiid

Sámekonferánsa lea maid gáibidan ođđa ráđđádallamiid Deanu soahpamuša evttohusa birra.

— Dan ferte, go čielgasit eat leat váldán báikkálaš oainnuid vuhtii Suomabeale, buot sámi ovddasteaddjit ledje vuostá. Gulla min vuoigatvuhtii mearridit min áššiid birra, dál lea mearrádus boahtán Oslos ja Helssegis. Go báikkálaš olbmot leat vuostá leat čielgasit rihkkume min iešmearridanvuoigatvuođa, lohká Holmberg.
 

-Almmuhus-