-Almmuhus-
KULTUVRAFinnmárkku fylkadiggi juohká ruhtadoarjagiid nuoraide

Finnmárkku fylkadiggi juohká ruhtadoarjagiid nuoraide

-

-

Dál sáhttet Finnmárkku nuorat ohcat doarjaga iežaset nuoraidprošeavttaide. 

Guktii jagis juohká Finnmárkku fylkkagielda doarjaga gaskal 13- ja 23-jahkásaš nuoraid nuoraidprošeavttaide. Sihke priváhta olbmot ja organisašuvnnat sáhttet ohcat doarjaga. 

Ulbmil doarjagiin lea movttiidahttit nuoraid searvat aktivitehtaide, ovdánit ja oassálastit doaimmaide mat gusket kultursuorgái ja eará ávkkálaš ulbmiliidda. 

Okta eaktu doarjagii lea ahte prošeavttas leat nuorat mielde ja ahte leat gárrenmirkkokeahtes doalut dahje doaimmat.

Doaimmat mat ovttasbarget suohkanrájiid rastá galget vuoruhuvvot. 

 

Finnmárkku fylkkagielda čállá ahte lea 25 000 ruvnno maid juhket guovtte geardde jagis. 

-Almmuhus-