-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATFilbma­festivála lea digitála dán jagi

Filbma­festivála lea digitála dán jagi

-

-

Pandemija-áigi hástala ohcat ođđa doaibmavugiid – árbevirolaš filbmafestivála Skábmagovat dohppe hástalusa ja čájeha filmmaid neahta bokte.

Skábmagovat 2022 šaddá ollásit online-festiválan, čálla Skábmagovva preassadieđáhusas. Pandemiijadilli lea lágideddjiide hástaleaddji ja dat bágge ohcat ođđa doaibmavugiid. Skábmagovat lágiduvvot juo 24. geardde. Festivála čalmmustahttá sámiid ja máilmmi eamiálbmogiid filbmadáidaga. 

– Neahta bokte juohkehaš sáhttá oassálastit festiválii, gos dal ásašge, ja návddašit eamiálbmogiid máinnasteami. Festivála čájeha filmmaid ja máidnasiid, maid muđuid lea váttis gávdnat váldomediain, čuožžu preassadieđáhusas. 

Skábmagovat online-festivála bistá 10 beaivvi ođđajagemánu 27. beaivvi rájes gitta Sámi álbmotbeaivvi rádjái. Oktiibuot 15 filbmačájálmasa, main leat 54 filmma. 

Čalmmustahttet nuortalašgiela

Nuortalašgiella lea okta Suomas hállojuvvon sámegielain ja dan hállet sullii 300 olbmo. Giela ja kultuvrra ealáskahttindoaimmat leat buktán bohtosiid ja hálliid mearri lea loktaneamen. Nuortalašgiela kulturfálaldagat maiddái lassánit ja Skábmagovat háliida maid váikkuhit dasa. Prográmmas gávdno nuortalašgiel musihkkavideo, ja dán jagáš plakáhta lea nuortalaš dáiddár Sámi Hustler ráhkadan.

Panelahálešteami fáddán lea searvvušlašvuohta, mii lea maid festivála dán jagáš temá. Festivála oassálastiin lea vejolaš searvat hálešteapmái live-chat bokte ja jearahit panelaoasseváldiid. Searvvušlašvuođas ja dan ovdáneamis sihke fámolašvuođas ja nuonddahallamis háleštit Sunna Nousuniemi, Suvi West, Heidi Eriksen, Tiina Sanila-Aikio, moderahtorin lea Áslat Holmberg. 

– Sávvat ahte oallugat maid oassálastet sámiide guoski áigeguovdilis ságastallamii, čállá Skábmagovva preassadieđáhusas.

Dieđut

Festivála rahpandoalut ja panelahálešteapmi rávdnjejuvvo Anáris online-festivála siidduin. Rahpandoalut leat ođđajagemánu 27. beaivvi diibmu 18 ja daid sáhttá čuovvut nuvttá. Dat bistá sullii diimmu ja sisttisdoallá rahpansáhkavuoru, sámi dáidaga ja oanehisfilmmaid miehtá máilmmi. Rahpandoalut jođihuvvojit nuortalaš- ja eaŋgalasgillii, jođiheaddjin leaba Hanna-Maaria Kiprianoff ja Áslat Holmberg.

-Almmuhus-