-Almmuhus-
OĐĐASATFidnofágaohppiide árabut spesialiseren

Fidnofágaohppiide árabut spesialiseren

-

-

Dálá oahppofálaldagain eai álgge fidnofágaoahppit spesialiseret ovdal go nuppi jagi. Dat galgá dál rievdat.

Ráđđehus nanne áŋgiruššama fidnofágaide ja ođasta fidnofágaoahpuid.

– Fidnofágaoahppit galget árabut oažžut spesialiserema ja oahppat eambbo fágas mainna galget bargat. Mii loktet maid IKT, vuovdima, vuoktačuohppi ja árbevirolašgiehtaduoji ođđa oahppoprográmmain, dadjá oahppo- ja integrerenministtar Jan Tore Sanner preassadieđahusas.

2020 čavčča galgá ásahuvvot ođđa struktuvra joatkkaskuvllaid fidnofágaide. Dat lea stuorámus rievdadus fidnofágaoahpuin Máhttoloktema 2006 rájes.

 

Spesialerisen álggu rájes juo

Dálá oahppofálaldagain eai álgge fidnofágaoahppit spesialiseret ovdal go nuppi jagi. Ealáhusdoaimma ruovttoluottadiehtu lea ahte ohppiin ii leat doarvai oahppu fágas ovdal go álget oahpahallin.

Vuosttaš jagi geavahit oahppit beare olu áiggi fágaide maid eai dárbbat, go iešguđet fidnofágaid ohppiin leat seamma fágat. Ovdamearkka dihte šaddet oahppit, geat áigot šaddat vuoktačuohppin, váldit seamma oahpahusa seamma oahppoplánain go sii geat áigot šaddat fanashuksejeaddjin.

2020 rájes čohkke dat ođđa fidnofágaoahppu ohppiid geain lea eambbo oktasaččat fágalaččat. Oahppu galgá eambbo heivehuvvot bargoeallimii. Eambbo oahppit galgat beassat spesialiseret juo álggu rájes, ja galgá šaddat vel eambbo spesialiseren nubbi jagi.

– Oahppit galget oahppat eambbo fága birra mainna galget bargat álggus juo oahppoáiggis. Muhtun gii galgá bargat IKT:ain galgá oažžut eambbo IKT-fágas ja unnit eará fágain. Dat movttidahttá ohppiid ja unnida heaitima, dadjá Sanner.

 

Ođđa oahppoprográmmat

Ráđđehus áigu viiddidit oahppoprográmmaid gávccis logi rádjái, čohkken dihte ohppiid geain lea oktasaš fágasisdoallu.

Oahppoprográmmat Design ja giehtaduoji ja Bálvalus ja johtalusa sadjái bohtet njeallje ođđa oahppopgrámma, ja fágalaš sisdoallu dain boahtá daidda prográmmaide.

Dál galget IKT, árbevirolašgiehtaduodji, vuoktačuohppi ja vuovdin loktejuvvot iešguđet oahppoprográmmas vai heivehuvvojit buoret bargoeallima gelbbolašvuođadárbbuide.

– Ođđa fidnofágaoahppu galgá addit ohppiide dat gelbbolašvuođa maid fitnodagat ja bargoeallin dárbbahit. Dat nanne ohppiid vejolašvuođa fidnet oahpposaji, ja sii geain fágareive ožžot álkibut barggu go dakkárat geain ii leat oahppu, dadjá Sanner.

 

Ná šaddet oahppoprográmmat 2020 rájes:

  • Huksen ja ráhkadusteknihkka
  • Elektro
  • Dearvvašvuohta ja bajásšaddanfága
  • Luonddudoallu
  • Restoráŋŋa- ja biebmofága
  • Teknihkka- ja industrijabuvttadeapmi
  • Design ja árbevirolašgiehtaduodji
  • IKT ja mediebuvttadeapmi
  • Vuovdin, bálvaleapmi ja mátkeealáhus
  • Vuoktačuohppi, lieđđe- ja stohpoortnetdesign
-Almmuhus-