-Almmuhus-
KULTUVRAFestivála duoddaris

Festivála duoddaris

-

-

Jus odne leat vuodjimin Kárášjoga ja Guovdageainnus gaskkal, de sáhtát vásihit festivála vel dien gaskkas.

Odne dollo oainnát Šuoššán Festivála Šuoššjávrre duottarvisttis. Festivála lágiduvvo nuppes, ja leaba ÅsaMárgget Anti ja Ellen Cecilie Triumf geat lágideaba dán dáhpáhusa.

– Ulbmil loktet ságastallama ja ovddidit ja seailluhit dološ hearggástallan árbevieruid. Dáppe mii maiddái ságastallat mo olmmoš ja boazu sáhttiba gulahallat. Mii geahččat filmmaid ja historjjálaš govaid váldon Guovdageainnus ja boazodilis, čálliba lágideaddji guovttos preassadieđáhusaska.

 

Festivála álgá diibmu 12:s ja bistá eahkedii gávcci rádjai.

Mii fállat maid sámi árbevirolaš biebmokurssa, čálliba lágideaddjiguovttos.

 

Festiválas beasat dáid vásihit:

– Dološmállet heargevuodjimat.

– Čájehat dološ giđđajohtinfilmma Kárášjoga siiddain 1966.

– Čájehat 2x5min filmmažiid «Min mánát – boazodoalu boahtteáigi».

– Čájáhus, dološ heargegovat Guovdageainnus

– Ságastallan das mo hearggit leat ávkin olbmo dearvvasvuhtii.

– Mo boazu juoiggaha bajona ja mo bajon gulahallá bohccuiguin luđiin.

 

-Almmuhus-