-Almmuhus-
OĐĐASATFertejit ohcat golbma gumppe 

Fertejit ohcat golbma gumppe 

-

-

Áigot sirdit gumppiid, muhto fertejit vuos gávdnat daid.

Mannan čavčča rájes leat boahtán raporttat ahte Norrbotten leanas leat máŋga gumppe oidnon, sihke Norrbottena siseatnamis ja riddoguovlluin. Dál lea leanastivra konstateren ahte leanas leat golbma rávjá gumppe, mat gullet Ruošša-Suoma nállái. Okta dain gumppiin sáhttá leat vánddardan Västerbotten letnii.

Gumppet dahket váttisvuođaid Ruoŧa beale čearuide. Earret eará ii leat Luokta Mávas čearru, Árjepluovve guovllus, sáhttán sirdit ealu vel dálveeatnamiidda.

– Dálveeatnamiin leat gumppet, dohko ii leat vejolaš johtit ealuin, lohká Lars Anders Baer. Sii leat doalahan ealu čakčaeatnamiin, muhto dál álgá guohtun nohkat. 

Leanastivra ferte váldit DNA- iskosiid gumppiin ovdal go sáhttet mearridit galget go gumppet sirdojuvvot. 

– Jus eat sáhte sirdit gumppiid, de geahččalit liseansabivddu oažžut daid bivdonjuolggadusaid vuođul mat gávdnojit. Dat mearkkaša ahte juolludit liseansabivddu jus eai gávdno makkárge eará eastadeaddji doaimmat mat sáhttet dahkkot hehtten dihte vahágahttima boazodollui, dadjá Norrbotten leanastivrra boraspireossodaga ráđđeaddi Anna Danell  SVT Sápmái.

-Almmuhus-