-Almmuhus-
OĐĐASAT– Ferte  ovddas­vástá­dusa jođi­headdjiin gáibi­dit 

– Ferte  ovddas­vástá­dusa jođi­headdjiin gáibi­dit 

-

-

Norgga Sámiid Riikkasearvvi sámediggeáirasa, Tor Gunnar Nystada, mielas lea dárbu bidjat ovddasvástádusgáibádusa fálaldagaid bálvalusaid jođiheaddjiide vai bálvalusat doaibmagohtet.

Norgga Sámiid Riikkasearvvi sámediggeáirras, Tor Gunnar Nystad, váillaha geatnegasvuođa ja ovddasvástádus gáibádusa lágain mat gusket fálaldagaide ja bálvalusaide sámi álbmogii. 

– Sámi servvodagas leat dál stuorra váttisvuođat ásahit ja ovdánahttit máŋggaid lágas mearriduvvon fálaldagaid/bálvalusaid dearvvašvuođa- ja oahpahussuorggis. Máŋgga oktavuođas lea sivvan dat go lea hástaleaddji gávdnat sámegielat fágaolbmuid geat sáhttet bargat iešguđetge virggiin mat leat dárbbašlaččat ásahan ja doalahan dihtii vuogádagaid mat vuhtii váldet dárbbašlaš dárbbuid. Dat guoská sihke sámi giellahálddašanguovlluid suohkaniidda ja suohkaniidda ja gávpotsuohkaniidda olggobealde sámi giellahálddašanguovllu miehtá riikka, deattuha Tor Gunnar Nystad ja lasiha: 

– Dat lea duođalaš váilivuohta man ferte jođánit čoavdit. Mii fertet oažžut sadjái vuogádagaid nu ahte skuvlaeaiggádat/rektorat áddejit rivttiid sisdoalu ja ahte sii šaddet vásttolažžan jus eai čuovvul dieđihangeatnegasvuohta dohkálaččat. Daid mii fertet oažžut sadjái jus galgat nákcet oččodit sámi mánáid šaddat sámegielagin, ja ahte mii boahtteáiggis galgat nákcet rekrutteret sámegielat fágabargiid iešguđetge bálvalussurggiide.

Ášši sáddejuvvui ovttajienalaččat Sámediggeráđđái.

-Almmuhus-