-Almmuhus-
-Almmuhus-
VALÁŠTALLAN Faskejedje golbma čuoggá

Faskejedje golbma čuoggá

-

-

Girkonjárgga dievddut sáddejuvvoje ruoktot nulla čuoggáin maŋŋel vahkkoloahpa čiekčamiid.

Mannan vahkkoloahpa deaivvadii sihke Guovdageaidnu ja Nordlys Girkonjárggain.

Goappašat sámi joavkkut faskejedje golbma čuoggá.

 

Goalmmat sajis

Nordlys dievddut dárbbahedje dan golbma čuoggá jus galge goargŋut goalmmat sadjái.

Dan sii nagodedje go vuite 5-2 Girkonjárgga vuostá.

 

Eahpesihkkaris boahtteáigi

Guovdageainnu dievddut birgejedje maid bures, ja vuite 1-0 Girkonjárgga vuostá. Dat dagahii sidjiide golbma liige čuoggá, ja leat dál čieža čuoggá maŋŋelis BUL dievdduid geat leat logát sajis.

Dát ii aŋkke leat sihkkarastán sin boahtteáiggi 4. divišuvnnas.

– Nubbin maŋemus sadji sáhtta sihkkarastit min, muhto mii galggašeimmet áinnas goargŋut vel badjelii. Jus dan galgat nagodit de eai galggašii BUL dievddut čoaggit nu olu čuoggáid dán čavčča, dasa lassin go ieža fertet joatkit vuoitit čiekčamiid. Čieža čuoggá maŋelis soaitá leat beare olu, dadjá Guovdageainnu hárjeheaddji, Isak Ole Hætta Altapostenii.

 

Nubbin maŋemusas

Vaikko vuite Girkonjárgga vuostá, de leat Guovdageainnu dievddut nubbin maŋemusas ráidočiekčamis.

Lea vuos eahpečielggas galle joavkku gahččet 5. divišuvdnii, juoga maid Álttá 3. divišuvnna dievddut leat mielde mearrideame.

Jus Álttá dievddut bissot 3. divišuvnnas, de leat unnit joavkkut geat gahččet 4. divišuvnnas.

Seamma jus Bjørnevatn geat leat bajemusas 4. divišuvnnas, vuitet stuorrát, ja vuitet kvalikčiekčama Romssa 4. divišuvnnavuitiid vuostá.

-Almmuhus-