-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATFargga soaitá buot beatnagiin microchip

Fargga soaitá buot beatnagiin microchip

-

-

Biebmobearráigeahču mielas galgá buot beatnagiid sáhttit identifiseret chipain.

Biebmobearráigeahčču lea Eanandoallo- ja  biebmodepartemeantta ovddas guorahallan galgá go gáibidit ahte buot beatnagat Norggas merkejuvvojit microchipain ja registerejuvvojit. 

Dál leat beanaeaiggádat sáhttán válljet bidjet go beatnagiidda mikrochipa vai eai. Go beana nu lea merkejuvvon, de sáhttá álkit gávnnahit gii lea beanaeaiggát ja duođaštit ahte beana lea lobálaččat vižžon Norgii. Beanasearvvit leat maid sáhttán čađahit dearvvašlaš nállašuhttima go beatnagat leat merkejuvvon. 

Čállit láhkii

Biebmobearráigeahčču čállá ahte sin mielas lea leamaš buorre go olbmot iešdáhtolaččat leat merkon beatnagiid.

– Muhto oaivvildit ahte galggašii buot beatnagiid merket ja registreret. Jus dan galgá ollašuhttit, de ferte bidjat gáibádussan mii lea mearriduvvon biebmolágas ja elliidčálgolágas. Dan sáhttá maid gáibidit beanalágas jus politiijain lea dárbu dárkilit duođaštusaide beatnagiid ja beanaeaiggádiid birra go lea sáhka sihke várálaš beatnagiin ja gávdnon beatnagiin, čállá Biebmobearráigeahčču. 

Almmolaš registarii

Sii čilgejit viidáseappot ahte Stáhta sáhttá ásahit beanaregistara ođđa almmolaš registtarin dahje mearridit ahte beanaeaiggádat galget čálihit daid priváhta registariidda. Biebmobearráigeahču mielas lea buoremus ásahit ortnega mas leat dohkkehuvvon priváhta registarat. 

Sii rávvejit maid ahte nállašuhttima oktavuođas biddjojit erenoamáš gáibádusat merket ja registreret beatnagiid, ja lohket dien beali áigut eambbo čilget go buktet rávvagiid ođđa njuolggadusaide nállašuhttimis. 

-Almmuhus-