-Almmuhus-
OĐĐASATFargga 30 jagi lágidan gilvvuid

Fargga 30 jagi lágidan gilvvuid

-

-

Mieronis leat fargga 30 jagi juo lágidan oaggungilvvuid, ja vuosttaš lávvordaga maŋŋel beassážiid leat fas gearggus lágidit oaggungilvvu mii lea heivehuvvon olles bearrašii.

Oaggunbáikái Mieronis beassá hui álkit skuteriin, go lea skuterlahttu bálddas Guovdageainnu eanu alde. Lea maid vejolaš guođđit biilla Guovlamohkkái (Skolebuktii) mii lea gilvobáikki lahkosis.


Mierona gilisearvvi jođiheaddji Karen Ellen Siri. Preassagovva/Mieron gilisearvi.

Seamma haddi go álggu rájes

Bileahttahatti eai leat rievdadan, ja lea seamma haddi go lea leamaš álggu rájes.

– Mii eat leat rievdadan dan, go mii háliidit ahte galgá leat álki ja ii ge divrras searvat olles bearrašiin oaggungilvui, muitala Mierona gilisearvvi jođiheaddji Karen Ellen Siri.

 

Eará gilvvut maid

Oaggungilvvuin lágiduvvojit eará gilvvut maid, nu go vuoggabálkestangilvu sihke mánáide ja rávisolbmuide, ja vuvdet vel loattaid mainna sáhttá vuoitit niibbi. Lágideaddjit vuvdet lassin vel biepmu ja juhkosiid.

-Almmuhus-