-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATEvttohit muddet mearra­luossabivddu 

Evttohit muddet mearra­luossabivddu 

View all posts

-

-

Bivdu ja Finnmárkku mearraluossasearvi evttohit muddet mearraluossabivddu 2022:s

Evttohusas mii dás boahtá ovdán lea váldofokus fievrridit «kulturevttolaš mearraluossabivddu» dan oktavuođas ahte leat huksemin luossamáddodaga, nu ahte vuoigatvuođaguoddit sáhttet joatkit luossabivddu dan botta go eará joavkkut fertejit muddet dahje bissehit bivddu.

Oktasašárvalus lea vástádus Birasdirektoráhta evttohussii luossabivdui mearas ja jogas 2022:s. Das maid deattuhit Hurdalsplattforbma 2021-20251, gos čuožžu:

· Sihkkarastit ahte rievttit bivddu oktavuođas leat duođat mearrasámi guovlluin.

· Doalahit guoddevaš mearraluossabivddu mii lea dehálaš ealáhus, ja seammás kultur- ja árbevierroguoddi.

Árvalusas čujuhuvvo ahte riekti luossabivdui ja geavahit luosa resurssan galgá fuolahuvvot, ja galgá gáhččat vuoigatvuođaguddiide. Dán áiggis go lea dárbu muddet bivddu lokten dihte luossamáddodaga, de ferte hálddahus deattuhit ahte muddenevttohusat váldet liikká vuhtii vuoigatvuođaguddiid beroštumiid.

-Almmuhus-