-Almmuhus-
OĐĐASAT«Ellos eatnu» čáje­huvvo guktii

«Ellos eatnu» čáje­huvvo guktii

-

-

Tråanttes čájehit beakkán filmma «Ellos eatnu» guktii. Álggos iđđesbeaivve ja nuppes fas eahkes.

Tråanttes leat doaimmat buohkaide Sámi álbmotbeaivve. Doppe álggahit ávvudeami iđitgáfiin ja vuosttáin, Elsa Laula Renberg báikkis. Muđui lea vejolaš gáfestallat ja herskostallat Metodistagirkus ovdal go vuolgá vuosttaš filbmačájálmassii Prinsen kinoi.

Sámi álbmotbeaivve lea maid ipmilbálvalus Nidarosdomenis, ovdal go almmolaš doalut álget Peter Egges báikkis, gos beassá návddašit sámi biepmuid.

Lea maid kultuvrralaš guoimmuheapmi Tråantte álbmotgirjerádjosis, álggos leaba Beate Eide ja Kari Hustad guoimmuheamen, ovdal go June Sommer Strask lávke lávdái ja guoimmuha.

Eahkes lea nubbi filbmačájálmas, Nova kinos.

-Almmuhus-