-Almmuhus-
OĐĐASATElliidpolitiija Romsii

Elliidpolitiija Romsii

-

-

Ráđđehus evttoha ahte Romssa politiijaguvlui galgá ásahuvvot elliidpolitiija.

Ráđđehus ruhtada guokte miljovnna ruvnnu politiijaide ja lassin ovtta miljovnna biebmobearráigehččui. Ruhta galgá mannat ásahit elliidpolitiija Romssa politiijaguvlui.

Dákkár ovttadagat gávdnojit stuorra osiin Norggas. Biebmobearráigeahčču ja politiijadirektoráhtta čájeheaba ahte ortnet lea dagahan buoret dutkama, duođaštansihkkarastima ja áššeráhkkaneami áššiide mat gusket elliide.

-Almmuhus-