-Almmuhus-
OĐĐASATEl-čiekčan­sihkkel buollái viesus

El-čiekčan­sihkkel buollái viesus

-

-

Sáččás buollái el-čiekčansihkkel muhtin viesus. Guovttis sáddejuvvuiga doaktáriid lusa. 

Bearjadaga čuovganeapmái dieđihedje Romssa politiijaguovllus ahte muhtin el-čiekčansihkkel lei buollán muhtin viesus Sáččás. 

– Viessoássi nagodii ieš oažžut el-čiekčansihkkela olggos viesus ovdal go buollin viidánii. Buollinveaga suovvabuokčit leat dárkkistan viesu ja dál leat biggoheamen viesu, čállet politiijat Twitteris. 

NTB ođasdoaimmahaga dieđuid mielde šattaiga guovttis doavtterdikšut maŋŋel go vuoiŋŋaiga suova. 

Politiijat leat dutkagoahtán dáhpáhusa. 

-Almmuhus-