-Almmuhus-
OĐĐASATEl-biilaláddenstašuvnnat Finnmárkui

El-biilaláddenstašuvnnat Finnmárkui

Journalista

-

-

Jođánisláddenstašuvnnat galget 2017 rádjái huksejuvvot guovddáš sámi báikkiide, earret eará Guovdageidnui, Kárášjohkii ja Detnui ja E6 geaidnogurrii juohke 100 kilomehterii.

Enova addá doarjaga sidjiide geat áigot searvat jođánisláddenstašuvnnaid huksemiidda, ja almmuhit dál ahte leat gergosat álgit Davvi-Norggas. Ođđa jođánisláddenstašuvnnat heivejit juohkelágan El-biillaide, ja El-biilageavaheaddjit sáhttet ávkkástallat láddáriin abonnemeantta haga. Buot stašuvnnat galget doaimmas maŋemusat skábmamánu 17. beaivvi 2017.

 

Njeallje gaskka gosa galget stašuvnnat

Vuosttaš lea gaska E6 geainnus Gárgámis, Báhcavuonas gitta Kárášjohkii. Dán gaskkas galget guokte almmolaš rabas stašuvnna juohke 100 kilomehteris olles gaskkas, ja galget biddjot guokte trippelstandárda láddára Leaibevutnii ja Kárášjohkii.

Nubbi páhkka lea Ráhkás, Áhkánjárgga suohkanis gitta Å báikái Lofuohtas, das lea gáibádus ahte juohke 75 kilomehteris galgá leahkit láddenstašuvdna.

 

Stašuvnnat čoahkkebáikkiide

Goalmmát ja njealját páhkas eai leat gaskagáibádusat, muhto galget biddjot guokte trippelstandárda láddárat čuvvosaš báikkiide:

Mázii, Guovdageidnui, Honneváhkái ja Hámmárfestii Oarje-Finnmárkkus, ja Detnui, Vuonnabahtii, Girkonjárgii, Várggáide ja Čáhcesullui Nuorta-Finnmárkkus.

(Ášši joatká gova vuolábealde)


E6 geaidnu ja báikkit gosa galget láddenstašuvnnat huksejuvvot. Šearbmagovva

40 láddensaji

Enova márkandirektevra Audhild Kvam muitala dainna vurdet 40 jođánisláddára.

– Mii jáhkkit dan veahkihit ásahit márkanvuođu mii lea dárbbašlaš viidásit huksemiidda Finnmárkkus. Dál áigut mii árvvoštallat ovdáneami márkanis oaidnin dihte movt sáhttit buoremusat leahkit mielde váikkuheames movt El-biilavuoruheapmi Norggas ovdána, lohká Kvam.

 

 

Oažžut johtui márkana

Kvam muitala Finnmárku lea riikka stuorámus fylka viidodagas, ja lea seammás unnimus álbmotlohku ja maid unnimus registrerejuvvon El-biillat, vuollel 150 biilla. Son lohká gáibidit unnimusat guokte láddenstašuvnna, nu movt Enova lea ovdal dahkan, livčče buktán huksengáibádusaid suojeheames ja ávdin báikkiide, ja dat divrudivččii issorasat huksen- ja doaibmabargguid.

– Min vuoruheapmi gáibida ahte huksejeaddjit oidnet vejolašvuođaid hukset ja buktit fálaldagaid. Go leat ožžon signálaid fidnusuorggis ahte ii leat gánnáhahtti doaimmahit láddenstašuvnnaid juohke viđat miilla gaskkas, de leat válljen dán molssaeaktočovdosa johtui oažžun dihte márkana Finnmárkkus maid, lohká Kvam.

 

 

-Almmuhus-