-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Eanas norga­laččat oaivvildit leahtto­meriid buorren 

Eanas norga­laččat oaivvildit leahtto­meriid buorren 

-

-

Čiežas logi norgalaččas eai hálit alit leahttomeriid Norgii, čájeha iskkus maid Trygg Trafikk lea dahkan. 

64 proseanta oaivvilda leahttomeriid buorren nu go leat, ja 8 proseantta oaivvildit ahte galggašii vuollelis go leat olu luottain. 72 proseantta eai hálit alit leahttomeriid Norggas, dan botta go 25 proseantta oaivvildit ahte leahttomearit berrešit leat badjelis go dál leat. Dan čájeha riikkaovddastuslaš iskkus maid Kantar lea dahkan Trygg Trafikk ovddas.

– Čájeha ahte eatnasat oaivvildit ahte Norgga luottaid alde lea doarvái leahttu. Lea čielga čanastat lihkohisvuođaid ja leahtu gaskkas, ja mii liikot oaidnit ahte eanetlohku oaidná dán, lohká Trygg Trafikk seniorráđđeaddi, Bård Morten Johansen.

Unnánet olbmot háliidit alit leahttomeriid go diibmá

Buohtastuvvon diimmá jagi iskosiin, de leat unnánet olbmot geat háliidit alit leahttomeriid dán jagi go diibmá. Diibmá vástidedje 37 proseantta ahte háliidit alit leahttomeriid.

– Ahte eanetlohku norgalaččain leat duhtavaččat leahttomeriiguin, berre leat čielga signálain maiddái eiseválddiide go árvvoštallet bajidit leahttomeriid. Eanas olbmot leat duhtavaččat, lohká son. 

Eanas dievddut háliidit eambbo leahtu

Leat eanas dievdoolbmot lihkohisvuođastatistihkain, ja leat maiddái eanas dievdoolbmot geat háliidit ahte leahttomearit galget badjelii go odne. Sii geat hálidit alit leahttomeriid, leat 37 proseantta dievdoolbmot ja nissonolbmot 18 proseantta. Olles 32 proseantta sis geat háliidit alidit leahttomeriid, leat gaskkal 45 ja 59 jagi.

– Leat eanas dievdoolbmot lihkohisvuođastatistihkain. Dalle lea veahá eahpidahtti go nu olu dievddut ja nu olu gaskaahkásaččat háliidit leahttomeriid badjelii, lohká son

- Advertisement -
-Almmuhus-