-Almmuhus-
OĐĐASATEambbo vuoruhit sámegiela

Eambbo vuoruhit sámegiela

-

-

Finnmárkku Bargiidbellodat dieđiha ahte sii oaivvildit sámegiela ja sámi kultuvrra dárbbašit eambbo vuoruhuvvot

NÁČ árvala «Váibmogiella» árvalusas olu buori doaimmaid sihkkarastit ja ovdánahttit sámegiela ja dát berrešii leat báikegottiid, guovlluid ja stáhta čuovvoleapmi, čállá Finnmárkku Bargiidbellodat preassadieđáhusastis.

 

– Sámegiella ii leat ovdánan dálá ráđđehusain

– Olgeža ja Ovddádusbellodaga ráđđenáigodagas ii leat sámegiella ja kultuvra ovdánan ja Sámediggái lea uhcit ruhta juolluduvvon go ovdal, čállá bellodat.

Finnmárkku Bargiidbellodat muittuha ahte sámegiella hállo stuorra osiin davviriikkain.

– Norggas váilot sámegielat doaktárat, buohccidivššárat, tulkkat, áššemeannudeaddjit ja nu ain. Jus sámegiella ii oaččo stuorát oasi almmolaš skuvllas, de ballat sámegiela jávkat, čállet sii.

Bellodaga mielas galggašii leat vejolaš válljet sámegiela buot skuvllain Norggas.

 

Dáhttot Beaivvážii ođđa teáhtervistti

Sii namuhit maid ahte Beaivváš Sámi Našunálateáhterii berrešii hukset ođđa teáhterviesu.

– Berre leat stáhta bargu gávdnat ruhtadeame dása, čállá bellodat.

 

 

-Almmuhus-