-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATEambbo go 1200 cavgileami NAF:i várálaš skuvla- ja báikkálašgeainnuid birra

Eambbo go 1200 cavgileami NAF:i várálaš skuvla- ja báikkálašgeainnuid birra

-

-

Olbmot miehtá riikka leat searvan NAF-kampánjii «Med hjertet i halsen» ja cavgilan várálaš skuvlageainnuid dahje eará luottaid.

– Mii leat deirvan nearvva. Áŋgiruššan čájeha man dehálaččat sihkkaris geainnut ja skuvlageainnut leat olbmuid árgabeaivvis, dadjá NAF-hoavda Stig Skjøstad preassadieđáhusas.

NAF-kampánja «Med hjertet i halsen» lea doaibma johtolatsihkarvuhtii. Miellahttoorganisašuvdna, mas leat eaktodáhtolaččat miehtá riikka, sihte olbmuid cavgilit geainnuid ja skuvlageainnuid maid sii vudjet baluin. 

Njealji vahkkus bohte 1200 cavgileami miehtá riikka. Jagis áigu NAF akšuneret vel sihkkarit geainnuid dihte gos olbmot leat cavgilan.

– Dáinna kampánjjain mii háliidit dahkat rievdadusa. Lea dan birra sáhka ahte olbmot eai galgga ballat ahte geainnut eai leat doarvái sihkkarat, dadjá Skjøstad.

-Almmuhus-