-Almmuhus-
OĐĐASAT–Eallit eai livčče dárbbahan gillát jus eanet vuoddjit livčče dieđihit. 

–Eallit eai livčče dárbbahan gillát jus eanet vuoddjit livčče dieđihit. 

-

-

Juohke geasi vásihit boanddat ahte eallit vuojáhallet, eaige biilavuoddjit dieđit. – Olu eallit eai livčče dárbbahan gillát jus eanet vuoddjit livčče dieđihit. 

Dan lohká dáhkádusfitnodat Gjensidige, mii lea čađahan iskkadeami, mas 22 proseantta vástidii ahte sii iešguđet sivaid geažil leat dušše vuodján viidásit, eai ge leat geahččan mo elliin manai.

Leat eanemusat vuoddjit vuollel 30 jagi geat eai dieđe áibbas sihkkarit maid galget bargat jus vudjet ealli njeaiga. 

– Vuoddjit muitalit sis leat iešguđet sivat manin eai bisán. Sáhttá leamaš dakkár báikkis gos ii lean vejolaš bisánit, ožžon panihka dahje eai dieđe maid galget bargat, dadjá Gjensidige gulahallanhoavda Pål Rune Eklo. 

Geasset erenoamážit eai dieđit

Juohke goalmmát vuoddji logi vuddjiin vástidit ahte sii leat vuodján ealli njeaiga. Dáin lea fas njealjádas oassi geat vástidit ahte lea šibit mii vuojáhallui. 

– Earenoamážit geasset, go leat olu šibihat guohtume, de dáhpáhuvvet olu vuojáhallamat gos vuoddji ii dieđit. Mun doaivvun ahte lea beare unnán diehtu das maid galgá bargat jus vuodjá ealli njeaiga. Oallugat suorganit ja vuoddjájit viidásit, muitala Eklo.  

Ii buhtadusgeasku

Eklo oaivvilda ahte oallugiin lea jurdda ahte lea divrras dieđihit jus lea vuodján šibiha dahje eará ealli njeaiga mii lea guohtume.

– Dát ii leat duohta. Buhtadus ealli ovddas lea juoga maid ealli eaiggát ja dáhkádusfitnodat čoavdiba, dán it dárbbat ieš máksit. Don it masse ge bonusa mii lea čoggon du biiladáhkádusas, čilge Eklo. 

Geatnegasvuohta dieđihit

Don leat geatnegahtton dieđihit jus leat vuodján ealli njeaiga. Jus guođát roasmmehuvvan ealli de rihkut lága. 

– Roasmmehuvvan ealli dávjá geahččala čiehkádit ja lea váttis gávdnat. Sáhttá máŋga beaivvi gillát dassážii jápmá. Dieđit lagamus dállui, politiijaide dahje fuođđolávdegoddái. Jus ealli lea ruohtastan viidásit, de merkes gokko vuojáhallui vuoi lea álkit ohcat álgit, rávve Eklo. 

Maid bargat jus ealli vuojáhallo

 Bisán ja áicca ealli.  

Jus ealli lea jápmán, geahččal oažžut eret luotta nalde, dahje bija várrehusgolmmačiegaga. 

Jus ealli lea roasmmehuvvan, árvvoštala man bahuid lea roasmmehuvvan ja geahča gosa manná. Jus lea roasmmehuvvon de dávjá bisána ja livvu jođánit. Ale čuovo, de sáhttá mannat vel guhkkelii. 

Dieđit eaiggádii, lagamus dállui, suohkana fuođđolávdegoddái dahje politiijai. 

Jus ii leat vejolaš das riŋget, bija báikái ovdamearkka dihte plastihkkabusse, ja riŋge go lea vejolaš. 

-Almmuhus-