-Almmuhus-
OĐĐASATEalgabivdu guhkiduvvo olles Norggas

Ealgabivdu guhkiduvvo olles Norggas

-

-

Boahttejagi rájes lea Norggas vejolaš bivdit ealgga gitta juovlamánu 23. beaivve rádjai.

Buot gielddain gos čađahuvvo ealgabivdu, lea bivdoáigodat guhkiduvvon.

 

Doaibmagoahtá cuoŋománus

Ealgabivdoáigodat čađahuvvo gaskal čakčamánu 25. beaivvi ja juovlamánu 23. beaivvi, earet go Guovdageainnus ja Kárášjogas gos bivdu álgá čakčamánu 1. beaivve, čállá Birasdirektoráhtta.

Birasdirektoráhtta ođđa bivdinláhkanjuolggadus doaibmagoahtá cuoŋománu rájes boahttejagi.

 

Loga maid: Njeaidán 807 ealgga dán jagi ealgabivddus

 

Porsáŋggus jo guhkiduvvon

Dán skábma lei jo guhkiduvvon ealgabivdu Porsáŋggus, Finnmárkku fylkagielda dat lei mearridan guhkidit ealgabivddu.

Bivdoguovllut main lea guhkiduvvon ealgabivdu leat Rávttošnjárga 21 ja Bastin 22, dán guovtti guovllus bisttii bivdu gitta juovlamánu 15. beaivái.

Mearrádusa ulbmil lea geahpedit Rávttošnjárga álbmotmeahci ealganáli.

 

 

 

-Almmuhus-