-Almmuhus-
OĐĐASATEai šat čuoigga nu viššalit 

Eai šat čuoigga nu viššalit 

Journalista

-

-

Norgalaččat čuiget ain olu, muhto maŋimuš jagiid lea beroštupmi unnon. 

Statistihkalaš guovddášdoaimmahat lea buohtastahttán 2011, 2014 ja 2017 eallindilleguorahallamiid mat earret eará kártejit norgalaččaid astoáiggedoaimmaid. 

– Unnit olbmot vástidit ahte leat fitnan unnimusat ovtta oanehis čuoiganmátkkis maŋimuš jagi. 2011:s ledje 42 proseantta leamaš unnimusat ovtta čuoiganmátkkis, ja 2017:s ges 34 proseantta, dadjá Statistihkalaš guovddášdoaimmahaga sisboahto- ja eallindillestatistihka ossodaga Kristina Strand Støren. 

Čuoiganaktivitehtaid searvvis liikojit olbmot ain buoremusat mátkkiide mat bistet vuollel golbma diimmu.

Guhkit mátkkiide njiedjá beroštupmi ja unnit olbmot čierastit maid unnit sabehiiguin ja muohtadoajániiguin. 
(©NTB)

-Almmuhus-