-Almmuhus-
OĐĐASATEai goassege njeaidán nu olu muoraid

Eai goassege njeaidán nu olu muoraid

-

-

Nordlánddas lea ođđa olahus muorračuohppamis. Diibmá njeide oktiibuot 218 000 m³.

Dán 218 000 m³ logus leat njeaidán 3 300 m³ beazi, 3 600 m³ lastamuoraid industriijai ja 6 500 m³ muorra mat manne boaldámuššii. Reasta lea guossa. Árvu oktiibuot dán vuovdečuohppamis lea 75 miljovnna kruvnna, čállá Nordlándda fylkkamánni ruovttusiiddustis.

Dát logut čájehit almmolaš statistihka. Lea vel olu vuovdi mii lea njeidojuvvon olbmuid iežaset atnui mii ii registrerejuvvo, dahje dieđihuvvo mannan boaldámuššii, dahje dolvojuvvo muorraguovddážiidda birra fylkka.

Duohtavuođas njeidojuvvo eambbo vuovdi go dat mii registrerejuvvo statistihkas. Nordlánddas leat maŋimuš jagiid eanet muoraid njeaidán. Dehálamos sivva lea go gilvojuvvon vuovdi lea šaddan nu boaris ahte ferte dan čuohppat. Dat mearkkaša Nordlándda fylkkas ja riddoguovllu gielddain máttafylkkas njeidet eanemus muoraid.

-Almmuhus-