-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Eai dárbbahan streiket

Eai dárbbahan streiket

-

-

Bearjadaga čielggai ahte Fellesforbundet ja Norsk Industri šadde ovttaoaivilii tariffasoabademiin. 

Maŋŋit bearjadateahkeda, 22 diimmu badjeláiggis, šattai ovttaoaivilvuohta streaikka ektui mii lei čuohcat earret eará Juhls Silver gallery bargiide. Fellesforbundet ja NHO šadde ovttaoaivilii buoret bálkká ja eavttuid ektui. 

– Mii leat sihkkarastán buoret bálkká buohkaide, muhto eanemus sidjiide geain lea unnimus ovdalaččas. Mun lean áibbas sihkar ahte otná ovttaoaivilvuohta sihkkarastá ja maid buktá eambbo bargguid miehtá riikka, dajai Fellesforbundet jođiheaddji Jørn Eggum preassadieđáhusas. 

-Almmuhus-