-Almmuhus-
VALÁŠTALLANEai bágge heargevuodjinservviid ovttastuvvot

Eai bágge heargevuodjinservviid ovttastuvvot

-

-

Lars Filip Paulsen ii loga sin bágget ovttastahttima, jus lihtut eai boađe ovttaoaivilii.

Ávvir lea čállán ahte Sámi Heargevuodjinlihtu (SHL) jođiheaddji Mikkel Per Sara dovdá measta vuortnuhuvvon searvat Sámedikki ovttastanprošektii.

Son logai ovtta láhkái iežaset šaddan searvat dan prošektii, go muđui ballet massimis ruhtadoarjagiid jus eai livčče searvan.

 

Biehttala bággema

Dan biehttala sámediggeráđđelahttu Lars Filip Paulsen. Son deattuha ahte eai bágge ovttage searvat ovttasbargui, eai ge bargga viidásit áššiin jus buohkat eai searvva.

– Sámediggi ii leat gáibidan ahte lihtut galget ovttasbargat, vai ožžot ruhtadeami boahtteáiggis. Min áigumuš ja mihttu lea nannet sámi valáštallama, ja dan mii dahkat jus nagodit čohkket lihtuid ovtta lihtu vuollái, lohká Paulsen.

Paulsen čilge ahte go ii leat nu olu ruhtadeapmi sámi valáštallamii, de nannešii oktasaš lihttu sámi valáštallama hálddašeami.

Oktiičaskin lea min mihttu, muhto eaktun dasa lea ahte searvvit mihtet, lohká Paulsen.

 

Sávvá SHL searvat

SHL jođiheaddji ohcalii maid guorahallamiid main čuvgehit lihtuid aktivitehta maŋimuš jagiid, man vuođul organiserejit ođđa lihtu. Paulsen imaštallá dan, go su mielas lei sis buorre čoahkkin ođđajagemánus, masa Mikkel Per Sara maid searvvai.

– Čoahkkimis mii geahčadeimmet makkár organiserenvejolašvuođas leat, ja mu mielas lei hui positiivvalaš čoahkkin. Mii sávvat SHL searvat boahttevaš čoahkkimiidda. Dássážii eat leat vel makkárge konklušuvnnaid dahkan, mis lea dušše álgoárvalus man lihtut galget meannudit.

-Almmuhus-