-Almmuhus-
OĐĐASATE6 rabas fas

E6 rabas fas

-

-

Veahkkebiila lea bargame oažžut guorbmebiilla bajás, Buolbmát buohta.

Disdat maŋŋegaskkabeavvi gopmánii dáŋkabiilla badjel luotta, E6 luotta alde, Buolbmát buohta. Geaidnu gaskkal Ohcejoga ja Deanušaldi lei gitta máŋga diimmu. Veahkkebiila ja nubbe táŋkabiila leat bargan gitta idjii gurret táŋkkaid ja oažžut táŋkabiilla bajás. 

Gaskkavahku iđida leat politiijat ráhpan fas geainnu, muhto veahkkebiila lea ain bargame sajis oažžut táŋkabiilla bajás. 

-Almmuhus-